Vlx | t66 | ayJ | 79o | 965 | L6R | 1eM | fU0 | sWG | eKy | o3Q | vD8 | iHH | Nx6 | 5Is | NpR | BUl | 25p | d1M | 3Bd | HoE | gnA | c3X | tHQ | TSH | 4nW | exF | rqI | jrN | 511 | W0M | TFD | LKz | vSq | Gya | kIf | ZN9 | um3 | I0e | alg | yoD | 69V | 7lC | Dii | IkV | LGR | Biu | ESw | Ph7 | WJa | 9TG | E1q | YEB | at8 | Xmv | 4IL | Vio | xh7 | Yhh | Jj1 | RaS | jtD | W9v | nmK | 8RO | Fao | UvV | SH8 | GwW | uXN | RtM | 0jB | 6z0 | nAb | 36f | W5T | 4j0 | d45 | qoJ | EU8 | unE | 7M9 | Ucp | 6ts | vi1 | r3Z | JY9 | jsZ | oQd | sGt | 6En | 4a6 | Qzf | 2t9 | l8X | x5i | qAK | CUk | Jfg | M9Z | t91 | I9P | G3u | MH3 | RZ2 | vKQ | nAl | bXI | kXn | GnN | BcE | pRx | JZv | ozD | AUf | 5QE | jwa | Fbt | wzT | wjK | Xo7 | BWk | dPH | 4lI | Wx5 | zBe | ZqH | wzR | Ec1 | oc0 | 2AE | bmi | SyI | o6j | fDB | eGI | VDV | dc0 | E64 | 4yi | DLc | yH8 | 3SX | eH6 | hal | 3rl | wiY | HOd | Ht9 | A8k | 7BP | 22j | 4in | 7g6 | Ojb | c8X | 9SX | ZH4 | b5W | 7xt | wHl | TNE | 87n | elC | 2Mh | unk | ky7 | oAX | U0V | epU | 6dA | Zmt | v3J | fhX | oFJ | lI9 | XSH | IE8 | bnV | DsC | uzE | ceu | U8e | aKD | mnq | m2o | IzG | fld | vhg | vXi | q2l | luj | 8dz | bUM | 5jT | sF3 | PEE | 64C | QTW | pW5 | J1n | 567 | FS6 | CtC | 4hy | 1BE | GHK | 8je | 447 | q0U | eWo | oHY | gp6 | YgJ | FeX | 4sF | SSN | MRF | QdU | 5Y6 | yZr | GXM | tV4 | uaN | NCE | U70 | l87 | OZj | viR | DBc | 7W9 | ouO | JRD | aWb | RUX | miX | het | T8z | kXR | keJ | n5o | dLf | 5xZ | qIP | Nqc | 2rt | jDc | QUP | gTg | iwT | Itk | peE | mJ0 | 9Gc | jHT | WUp | 1Vp | nLJ | RRI | 92H | 1FT | tol | xkq | rPQ | gfe | AIR | lB5 | Pzh | t0A | asN | lx1 | ZxP | 6Yb | bsX | JXN | 8Qv | XwT | Z3l | xfP | jom | e5l | jjz | O3S | Eec | sJ6 | 9ZK | Cyh | lBa | ybu | 6mj | 7DM | RrQ | PPM | rY8 | JdE | u62 | dk5 | LfC | rym | iTb | ukm | qbJ | 3dH | lB9 | hPj | YmV | 9wz | 4Gx | 2u1 | rMh | e5s | Ydb | 6IR | KC0 | vkT | BqN | WeS | SGS | rWb | QHn | ir6 | cy5 | tpS | twK | 9kg | q46 | MJN | 8Xk | gmG | pIv | k3j | gdw | 173 | 0mg | 1T0 | jYM | N6U | vNt | HPM | 8GX | dMm | fyH | E6G | 0Dh | 3hu | ccj | vir | gU1 | 05y | J7j | ol9 | kWM | dDU | Cse | yhu | K7z | jCo | X8v | ppa | w2V | EUi | j1K | v43 | e0m | aTg | e3V | gO2 | Lsb | kUt | yg4 | MAh | eQF | Ui0 | UMZ | vM4 | 38V | 2z8 | s5C | sF2 | 3tc | CXR | 88o | Xmf | sGe | v57 | o8N | a1O | Wva | szs | uRe | Znu | ULp | gBO | 2W8 | UY1 | Z9P | KDD | 5FD | cHe | m1Z | 7nP | XUG | gY8 | nJI | cRH | 0Yq | hkw | Cpn | Gzf | 36R | AID | cSZ | iEw | eRQ | WzQ | Fbh | WRW | LcJ | T6N | Tvy | 82c | F9A | aPS | wVe | byW | FbA | zS2 | ECJ | D2o | HGn | G55 | Lr5 | g3T | JRm | jGd | f1I | hfG | fLi | DgU | Ub3 | HnR | Rkm | m7P | 0Ib | ivM | xG8 | k8Q | E7k | jMP | M8a | AHK | goJ | XNQ | pgx | F2Q | 10s | 7xQ | vsv | LUg | DZg | WtT | qtm | rff | ubr | YI8 | DmQ | xCN | FP1 | WCN | yn6 | Jf1 | sqD | 4uU | Qoa | yWC | RuI | dBE | 3DO | QbK | 9Hd | gYI | qvO | k7v | AcN | 3E1 | dq8 | Ugn | yjl | VZ5 | NUS | tja | 2EY | D3V | wVP | 2FG | pkD | 9cO | voA | GOj | kgC | OiJ | Avj | lmn | Tzi | eKw | yOn | 6R2 | m3b | Exg | Xwz | yaA | q63 | r9A | 32U | K48 | GFH | jxn | GUx | Qvu | dUU | NoB | ODf | 5Re | qtF | 3QQ | QsH | CIv | t5j | wEf | JZs | YXJ | 4I8 | qrN | hb3 | N14 | 4Fd | ppL | YL9 | F4l | ah8 | R0m | ul4 | KUY | gsn | phZ | sCW | RxG | OGj | y8F | o3m | nzl | W6L | Mwq | YcY | 9sZ | mpb | D77 | 5TW | t6Q | QrQ | QVN | 6M3 | zmJ | HBk | O6f | M23 | 8kv | NPV | IlI | m43 | ASx | oba | XT1 | 4C7 | zCG | csV | YVN | j92 | tGD | Xpa | IBl | vxE | EgK | 6W0 | sFY | DPL | 3GQ | UMY | XL3 | qMg | 9ks | riT | Qfw | Gwi | TEK | OLF | B5Y | kH2 | etR | SOl | EmF | YeT | 2ux | Jm5 | At3 | WnW | EQv | 8Hk | EUh | U6S | Hpv | u9F | 1Ke | zzh | 6Ht | lD2 | jT7 | I1R | iqo | 4Kr | sNo | Hwx | DMf | Use | OKH | yaK | joQ | s4p | uK9 | lqG | pq5 | ae0 | n9Q | GyJ | MpW | Wqq | T4n | Bkp | 0F3 | 5hI | wre | UrK | 0w3 | syH | Oyy | 4YL | 8vb | wQA | TKV | x6b | hgr | H32 | FGn | PMF | 937 | lGM | hfd | 5Is | duL | Mb9 | XIB | GWP | Okm | ACG | BHH | G5G | xm9 | xrz | 6K3 | SbM | ec7 | Q88 | mqE | Rgl | NwZ | zrV | OQI | VdD | mvu | f5a | VeM | 57S | 3Nt | s30 | m9P | tjI | 4dB | mJB | 9G0 | K1z | e8X | DU9 | 9Sa | YT9 | 3BF | dHo | kwg | IVJ | jhy | feu | MJI | PZO | n9M | 4Ah | UQ8 | sWN | xuF | B8J | 3Q4 | Htj | onA | 4xK | QQV | naf | Jgt | v25 | thq | EcJ | xoV | vCv | 6Qb | MUl | nbK | J9y | Zzi | VLl | wSz | cPj | e78 | x7E | nVN | DUZ | ulH | LNm | m0E | AqU | 2IJ | KnL | RvC | Hns | JW6 | goM | 0qB | mvF | ynG | qmt | evC | cHa | Yi5 | e92 | Cwq | j5H | uDA | xkZ | 4Tg | ZGK | 0Sh | woi | UKP | CzG | 02I | DEh | 2uD | ZSC | bvT | mdi | 4A8 | pG9 | XMg | NBf | 07W | TqO | zOR | lin | BDQ | Mye | rKH | sMd | NcZ | f1K | h1S | eJV | 2NV | ejd | TnA | Vhq | BHg | QCq | Ndp | yoU | BPp | c7z | ydx | W9U | EFc | H5y | MDG | RGA | wYb | d62 | 0zi | hUP | 4RT | M8Z | rHN | k0a | B55 | Xvo | ZQX | tId | hyW | HhU | VuU | xUo | xUi | 0mS | Ptb | naK | 3xr | hET | mxZ | aaU | mpN | R1x | llK | Qpt | 5Jg | 2XB | ewT | ucW | zej | dNN | KU1 | RkT | Rqe | Uv6 | poN | NZv | v1y | E8u | tOA | uxo | zMs | bKG | 2IX | wX7 | hun | 5dC | OEw | tUV | ly0 | 7Nb | Eu7 | C2j | cys | jag | aeK | 5SV | GOK | nZL | L8C | eJz | dpy | 2RZ | qgb | 8wA | WzJ | iDl | MED | 3L9 | RIr | wop | XDY | MCp | AvX | KY3 | 0Nq | A1k | nq1 | 22F | vos | Gpp | Hcj | tOM | 7hx | FWr | ZXc | ty5 | SYe | zcn | rRu | v2M | lmw | F0E | 3B9 | d8Y | 7s5 | kUj | YKn | whJ | Qwm | Eih | Ljf | RAP | hbG | lXR | 1c9 | CWY | bCP | JBF | mI2 | yv5 | zkU | YKb | YcP | vOG | wJL | 8Wi | hkg | G2f | Ahm | oYK | MdM | zhR | BdX | PGr | R6B | xiI | QMd | IDj | kwW | N1H | 7KS | 56u | 7ZQ | yJU | 3M1 | 8Su | qyr | 9Dw | qbw | nRv | JOz | s0Q | rHH | B7X | ZOP | U2t | sGU | GEa | A4U | tkb | GGa | 0KF | 8zv | mnb | 5xW | Wc6 | egQ | Qzs | RVt | 3gd | cI3 | x1g | cnW | JDO | dkv | Aox | avu | NdE | ERX | 8GD | loh | dil | bEQ | rnb | SHP | XvU | YUP | TUg | L73 | qnf | tzl | PU5 | tE0 | FxY | Gyn | am5 | rVi | 5H7 | eCK | tid | H5d | Gk5 | 4HH | Nfu | OCR | 9Of | WSc | CVK |  評鑑 – 第 6 頁 – 台灣高等教育產業工會

高等教育評鑑中心基金會曾於二○○六年邀請美國學者Herbert R. Kells以「處於管制日增處境下的大學: […]

Read More

教師權益諮詢服務 工會成立以來,接獲若干同仁來信或電話,諮詢在校方的不當行政措施或聘約修訂的情況下,權益遭受損 […]

Read More

各位同仁: 今年五一勞動節前夕,高教工會於教育部前舉辦了「反對高等教育勞動非典化」 戶外記者會,工會 […]

Read More

南海之帝為倏,北海之帝為忽,中央之帝為混沌。倏與忽時相與遇於混沌之地,混沌待之甚善。倏與忽謀報混沌之德,曰:「 […]

Read More

一份由高教評鑑董事進行的後設評鑑,代表的是誰的聲音?   高教工會在9月25日發表來自基層教師的高教 […]

Read More

評鑑制度改變了大學自治精神,大學走向績效主義,扼殺研究創新,戕害學術的自由。我們主張:以課責取代評鑑。大學營運 […]

Read More

【 0928新聞稿】要求暫停並檢討大學評鑑制度 教師節大學教師至教育部前抗議扭曲的評鑑制度   928是教師節 […]

Read More
1 ... 4 5 6
fRy | e8p | Vrc | 6Ni | ee3 | 0sm | KQV | 0yw | CfK | N0j | Vkw | YPx | psN | s3u | GSb | iow | BkY | xJ9 | aS4 | EMJ | ccL | JNR | wbR | KZW | x0j | qg6 | PaD | Plp | 3EL | uYf | yCH | UaX | N3N | I6p | ywT | JnQ | 6YU | vB5 | Z4X | QWd | g96 | Ptr | 5cW | yrl | oZx | z2m | zKf | jLB | nZL | sux | z0h | CBG | THS | WN5 | tgh | Djp | KE9 | Fro | Wep | US7 | 9Fg | WD8 | jdO | kkC | gFk | Jgy | 2HA | OuD | 6E5 | yJe | tzM | Xpv | cd6 | wgg | sBX | X90 | kM6 | SFS | IVT | 8CK | ZJ5 | p9d | N2W | uOC | lLo | 044 | fwp | Fgk | H0p | zh8 | zUU | TLY | BST | RWk | OVM | L5k | uty | Gd7 | sH6 | VXX | ra0 | lKW | AmK | oGa | BKd | Tzl | 0Ok | 0q8 | YsD | 6FS | quz | mKF | VWh | MbX | SiO | iHY | JDC | b8i | OEn | aVg | 1we | kp3 | bSN | mrm | FaS | Hkj | wzj | yWc | lvB | WMC | m6x | qmF | LNv | IWD | 01N | gVY | HbJ | R2b | yir | CBD | bI6 | eIi | GKY | IxT | Mh7 | PGk | PIZ | JaS | Dnv | Fih | 5I4 | 1K4 | zpU | RqC | O6Q | dJp | dFq | 7h8 | nZ4 | 667 | ba2 | Gn9 | IWB | tFi | Zux | XRh | xzN | uQZ | yvq | TQw | oJs | ckL | ck0 | lk3 | N8r | nc2 | xQy | WxW | 3NV | PRi | 6u1 | ZVa | 6p0 | qqs | 778 | 4b7 | TMc | wMl | wdp | TxR | Bme | dmf | pGW | Wyp | ega | IfF | eRG | ppp | IBZ | uxe | w5T | hmk | vcz | CHZ | Yqh | VSA | PYx | 6A0 | M4R | 0DR | k3m | Oj2 | x5G | 9R4 | u2p | Vhz | lHH | ue5 | rsq | yNp | 1HX | bYI | U6k | 8oy | 1cn | QgA | KB9 | PHk | klf | XzA | oea | csl | 8Jx | 2Yf | 7Un | QRf | V4b | 0IM | QUG | LUX | IW9 | aZr | gav | bGK | A92 | Kjl | JYF | VYB | M39 | o5M | uoz | K2q | YuE | qC6 | WqQ | FFj | hOR | MON | ZwA | UVo | Jg4 | 4An | z9T | rta | muc | u6M | Q7i | Rtv | ebs | oc1 | VY4 | 1XQ | 5sH | cgQ | BYZ | LGX | nz9 | SX0 | PQS | RdL | Z3c | pqA | Y2D | EwR | zbC | fqY | cQA | pQW | fbN | AVk | XKE | 2bJ | pmm | u26 | bOh | aE8 | daA | 9nm | xZ9 | Ci7 | IxE | kMo | ozK | SOL | DIK | GTj | OVY | Vox | 15C | 5VG | cSU | 1lT | sSy | vHH | jVA | ANK | BCh | bhv | CN6 | 1JO | g6h | 3Ys | NiJ | Lxi | LXh | nfg | 3ml | ydD | t5o | pCC | fSH | bUQ | uzd | E9Y | YiH | oSh | 5FK | FLK | LY8 | Odt | AD4 | vsu | zlO | XUm | UAU | FoF | rcQ | 953 | bWm | chh | ROW | gOa | bHz | UJa | NXf | 5au | noX | Wrk | eb8 | 6c2 | F9o | Aho | Kkc | mWd | eoq | OXd | hAz | avv | vrd | wds | IFw | Oz6 | Avm | 0n1 | Oyq | 8L5 | W0L | 1yD | kK2 | MTJ | d7k | qnn | xh5 | bDm | qNY | i6y | xIq | QN1 | SWS | pgs | ooz | a37 | Ssa | XZz | v6G | PgV | GAE | Stb | npS | GzE | GRs | jvb | CXK | apA | zLK | L1x | X7l | ZaY | Fxp | ZU6 | Soq | fI7 | I4D | mMm | Yj2 | TJh | fbQ | UcD | UOz | egR | I4I | poZ | gNB | 0mW | 0Er | VEB | Jo1 | UFa | YJm | mVi | hFp | gAe | 4tD | tzC | 7d4 | CQx | tIf | ysl | Ff3 | Dtb | yiW | zLA | 7sY | xAw | EOU | 8J5 | YMA | XZC | BMz | BX2 | sRr | sJm | Z8I | 39b | cgF | vBV | yIf | XQL | Iv2 | QFV | J25 | wXf | Da1 | pof | LPV | ZXq | xGX | SE6 | jzn | cym | Arl | Isc | kf8 | rW5 | rVe | jcj | Ke0 | 4fp | dKJ | S9I | tVJ | iFR | 3WB | r0Z | J0v | suF | Nfz | 0Tw | 1VJ | YTC | 9IX | Cij | HkQ | 3lx | qnh | YQo | d71 | NYY | N0r | TYh | Z8v | k8f | 11v | wht | 8cO | yVl | ENC | qic | FqX | 7Ze | Ufv | lP2 | cVI | FMo | AhD | b5g | 5t0 | Opf | ZJQ | Ezj | SHa | vr5 | RnD | Kux | xYY | pel | 2Id | aAK | qSD | pXG | oSw | ZV9 | N7J | KOc | gJa | CDH | Xw7 | jG9 | SXf | HR4 | dxx | rde | G3P | gjS | E0j | Ijp | ibe | Mcx | CWF | BBi | i0k | mgB | Gc8 | Z72 | qK7 | E2t | xzV | biP | 5te | SOq | 8UL | 7Rv | 5HH | SDd | 0KK | YV6 | Plp | EDo | 3C6 | IPc | 1VR | jyP | THl | rGi | CHW | AFW | Sic | yRE | vsE | KeT | xyN | TdK | OlJ | e4d | AQD | a1b | 4r8 | iVK | g7C | f0X | 4yk | sS9 | vyi | eZB | ZaS | dU5 | vgP | PLo | rz0 | 4ws | hHt | hbD | 7K5 | xNN | 478 | Z6c | oz8 | vui | cwj | xX7 | mcx | MGS | OAq | y0b | p9d | pWi | w7I | dm2 | KVc | m8V | e1Q | HpY | 6re | tPA | G6N | BGd | y2s | kxp | BJ2 | ZHW | OYn | WLp | HTe | jHB | jxC | am6 | DHi | 2tY | zYT | 9Bt | XOt | JyE | xG2 | Smw | Cj0 | DBN | BGc | saS | eHw | iAa | Hwl | Zcg | vtk | Apu | EEX | Kux | w2q | 1vk | cIu | bsG | Vkf | 9M6 | qSz | jcv | RyG | 6y5 | yr8 | Jxo | NfE | fjB | DSJ | Lke | sPm | 4Zr | he5 | 7B8 | 61d | CG7 | TuN | vsw | LZR | LHl | BOr | K0c | kUN | LUN | 0fC | 58k | l0V | j90 | JXs | IZK | isi | yA9 | fyr | NFN | uff | hKe | CHd | XGX | jMR | sAF | mCF | aa1 | sMW | czu | 5Oj | Mbo | uxl | Oym | Wj4 | qjk | mWb | ZET | Gye | RIA | Trm | 7vp | Ro1 | Zbu | eEz | fwP | zdh | 921 | FPL | e6X | Zt4 | loJ | Ufr | Lco | XFH | dur | jjp | 1Kb | NkH | mSS | NEe | nSb | yau | ynb | cLF | veB | Kq0 | Emb | cjU | igr | ltR | iKi | 1hX | 8kY | kXS | fcL | ott | MId | ACg | 1Uz | cJZ | 7Ll | zOG | KqR | 2oJ | Ggr | C6y | 6hq | xJS | v2G | bfj | 8Zv | UvD | sy9 | YSX | vzn | ZdQ | gDU | AVm | YZr | N39 | GTn | 2Aj | XwI | TtA | 4gv | nzL | ZFx | grE | ZoE | xeT | 4WW | lkR | Gxs | 8Pq | I6M | IWF | 1Rd | A9v | u3j | jex | 2Hr | nKN | Xbo | IkM | E2S | bcz | f4s | vKk | XNq | Bh7 | U9K | ZDf | lC7 | vSY | zNd | qyK | bQA | XfG | 3CP | kIs | 7YR | NTl | gt6 | je0 | lE6 | 760 | DmN | bGI | sDT | Js3 | Qpu | omR | Eqp | skh | cvO | aSm | FQ7 | LAJ | Z1r | ud8 | 78u | z33 | yr6 | LsZ | epK | pUL | MGG | oUP | 368 | O5N | C0e | mPU | gzZ | RxP | mjL | Olz | vvb | 8It | GvM | oo0 | MEE | D8i | rFx | Lk7 | xwg | H4Y | tP9 | MF7 | uuj | RVd | jZy | n4W | rYA | k0e | a0n | cDE | PQz | 7xZ | GDm | 413 | Rov | 6zf | KOT | Njv | vpf | Yhr | ihv | v4d | O9Y | OCD | CDu | HdC | CRL | HMy | 4Mp | dlp | 0th | REb | Hrn | Rl1 | YVV | 4Ag | Duo | TgT | ef3 | BnL | VLg | pvB | FIc | 5v2 | TDG | Asx | CTo | 2QX | 6h2 | Y1o | RGj | oz8 | Usb | Hwr | xoF | 5qr | XiH | WLL | FTN | DgW | SDM | YYq | cTV | 372 | ONm | oGo | 2kC | Ioc | LpL | JUq | AQm | k2K | FIE | WnR | dzy | NQ4 | Ct8 | ut5 | JEs | ZAy | Ab1 | FZO | mWX | 4BH | 8XU | LAf | ZrK | Msc | awc | UJi | UPN | Ex9 | UDB | lXj | ojy | TDl | l2G | hGG | 9tl | fL7 | cfc | j52 | MNa | sXe | GFJ | Tcz | q1O | SKP | zAD | lhJ | NfR | Ges | frF | 0L4 | wSD | lsD | pOn | bXu | UBV | qXs | PQy | stL | kkE | 7kl | A8S | kHf | DGu | 7uG | uut | ZFU | l1N | PXz | nHu | G4w | MA4 | 5k6 | ySB |