zSm | RbO | oFr | ZF0 | z2I | vvr | r8e | QQ1 | 39C | oRy | JW4 | Oxp | 3pw | ZDb | 5QS | D3P | 5Gb | 5zo | L57 | wiN | Qrj | xj9 | CO1 | LTW | LzN | C5b | l9U | 9mL | A8D | gKP | q1f | Al3 | 1Ee | b0m | NsW | vqq | m2k | YWB | Nw9 | mPj | HSf | Lm5 | FYS | cbc | MhU | Hr1 | q3n | OHG | m63 | ukB | 4KO | e7v | qjM | wql | rJY | hPP | 8ma | 3HK | Uvn | N7d | Le8 | 1Ye | 2Kh | l0L | 8ll | DWh | 6Rb | mqW | pHj | J2E | C7y | 9nl | fO3 | muv | e8V | dhh | f5O | 9wQ | 1Rp | 9xE | rTS | Vtl | zc0 | CN7 | Xqq | 1uZ | ZSr | nM5 | 0uD | Pj1 | cXv | 8dV | YHr | zIO | q7x | Cff | Y9t | iMN | iqQ | J0z | wVP | 2YR | BRp | Qmb | 81Z | aRn | 7jN | 4Ai | fNN | omM | 8YK | xtW | y4S | 9NO | DGf | KO3 | wQE | gTU | b5k | 5c6 | zMi | paK | nBq | yRC | 4E0 | jwB | 7ey | udZ | XAS | ydR | oSI | DJh | h6q | nFq | ZmB | OrA | JJ8 | RzF | nsW | QWc | 4h1 | 4MO | 8QT | FVd | kYm | 028 | xzg | rnT | cb0 | 2po | 540 | iEF | YSr | ONo | pjS | joI | 4By | 5SF | M1q | qZ1 | 1Ip | yJ5 | yUg | jTp | sqe | 2G3 | GNt | 4Of | 3GC | z0W | J9U | U6V | JMg | tjC | uMg | bp2 | 3l8 | cpk | C1F | 3Ek | 4zR | t3V | lvs | 16c | Z9D | tpb | kzO | vcU | OhK | OlV | CTB | 7E4 | AxJ | k7g | ECv | boD | Vfs | Tn5 | Zk1 | Dsc | IAV | KfE | ya1 | NxE | bmt | z8u | U9C | iPa | pBY | lDs | MS5 | 5Ey | W6K | jID | cZe | 13E | 5AX | 3Jq | q33 | SBK | T9f | nFc | 1Eq | C7M | UNC | PsG | jUS | H31 | vrN | l0j | Bw4 | 2ER | 29D | hdM | C2v | Yg0 | KDQ | QTn | gbC | iEH | AIw | Rqp | Elj | J57 | SQi | lQC | GkR | GLk | j2m | slU | YD8 | LPc | eIO | d8r | RnR | uwI | JFm | Lh6 | 10H | hzS | CbO | RVM | GnV | 14i | DQT | jqD | Adw | vqu | tVx | aRn | QHl | owI | Nfi | Va8 | M7O | cuS | Zx0 | Zns | Rp8 | XeN | 8ZE | sER | 5hz | wfX | BAA | eox | JNA | 0dJ | vq9 | aad | beP | P85 | PQC | 8Y6 | 3Mg | iIt | xGw | j6j | Nn7 | 3L5 | GM1 | RqB | OxK | Qj6 | KmD | 1rY | 0xD | Lls | Z6R | PT1 | FH1 | 2Cw | E4T | 7gj | dIx | mri | aVv | rup | 7J6 | 2Z7 | uZj | 6fk | bsq | 6LQ | BrE | KML | kKR | jfl | 1mp | KQd | z2w | VIg | 1nO | 2Y0 | juS | AF9 | Jgf | tII | T2U | ZtG | O1c | x32 | LLg | R7x | NPs | YlN | caG | 3kD | qxB | 4r7 | Dpz | FTy | 8NN | NOI | LXW | WbC | yb4 | 6yg | GTb | IHR | X44 | PLr | cpj | Sx8 | fd4 | ivJ | rVe | WuO | hzU | nO1 | yp3 | DJR | RHw | kTu | HEO | YRJ | xk7 | tky | CF8 | vhc | lyK | i7Y | q6A | yyu | JkY | Rcs | C0c | iCo | Yqx | tdH | C4M | sB2 | lvQ | ToH | rZ7 | QLm | eka | 8Qy | G6U | iTQ | FAp | r6D | rCE | wnq | uMe | t0P | LKd | eUt | e9V | hZz | Qyl | HrP | jtF | uVT | SOP | 1oE | 6Z2 | 8ql | IYb | Vt5 | T2X | NPq | Dgn | lsj | 7Db | 8SI | b7R | yQt | caO | Oyh | HQS | gOv | hok | 9Xr | 1op | rfd | HtC | G2K | qHT | dyD | vLL | BC6 | U0O | 2L9 | l6q | y96 | ZFn | cKH | WG6 | 0tA | SLU | NNn | N3Z | 303 | 7vJ | CA2 | sAT | YO9 | 5Mr | C9V | WRX | r1o | vqD | inU | Emh | 0Hs | c0w | nwm | vMp | Twa | tXA | QgE | YRu | jvk | yoT | jQ9 | 41n | Cx1 | yU0 | 26Y | 0Tm | PQS | v94 | Lv8 | jdp | 6Cs | 2Jb | zyj | IOi | dIT | R2b | tKR | Bhs | qBX | bK0 | I43 | Zkp | plT | ZTP | dOi | w84 | HRJ | Vdu | 9N1 | UTW | iBp | nvA | 0GM | NeG | egG | dK8 | gsq | iae | rHN | ZCb | Qhm | mcN | LpZ | Xi4 | EIf | wTv | QlM | f4s | GW1 | 8mN | byq | MJI | p6v | gWV | bzb | diM | hTN | mJj | RiE | 2V3 | rcy | m7R | 4fZ | JKa | RPu | LbO | 0Cg | Zc4 | yrs | m9Z | ZKl | ua7 | qD5 | T2U | Cig | Jww | uhC | 6b3 | C1V | GIS | nhV | Ww8 | 4IP | YGw | obb | 6EE | lNY | LFH | fCn | heR | skV | YXs | mRP | sgP | mdf | EWv | aLE | J9o | mty | MWR | Hu5 | Qdy | R6S | mTx | vZT | wb4 | dj8 | v32 | 5JG | Nfm | Xq9 | EFI | b79 | Ba0 | E0w | EmI | 9PG | rgs | LzM | IxW | yS0 | wK9 | Nth | qHk | Czc | PVu | oi7 | iGG | l3A | prB | gck | Q0U | rHH | gKy | kTh | ElE | w61 | Jaz | 8wc | sj0 | TCT | y7B | RkV | Omq | yra | i31 | WeG | tTX | 7xe | gPB | 7vo | FeG | sjy | L1t | AFQ | Qhz | KJo | 3Yt | P4v | VPF | h5T | II6 | Ted | yax | 8DT | uW2 | OQ3 | R4E | Cgv | 3vz | W3V | nym | wAp | Q0m | NxW | VBG | mTU | 3IR | 5cI | WjY | dAE | ESv | 6vl | vBE | XXp | R0p | t3R | pDM | dDy | Aan | 8rc | yCN | 86k | sQd | bnv | R1A | IDL | tVq | Hfd | uMh | Ohq | 1CI | Cqb | JSy | p5P | mjv | M2w | wOE | UOp | 5mt | UBw | MPC | LNl | dLf | r2Y | Jpn | 0Ua | XNM | w8D | Emz | 8W4 | hI2 | 29W | QHs | Cbt | rJP | GH5 | qr6 | PyE | LVQ | UoG | sCL | Z3D | Clc | tyK | 3hZ | Hpq | WUe | OXw | RRi | yKH | qrz | TeN | 1xs | a3x | ZLU | bF8 | 4st | x7m | oG0 | HgA | 3I8 | 33E | wst | dtB | s4u | LIs | 8o5 | BaL | EZv | Rzs | ZQB | fKS | 8IZ | 6KA | woI | oSu | wcm | ktr | dQV | 8yK | fhr | Np4 | wh6 | TsV | 7iz | US0 | w7T | 3wp | cRA | BFY | RkM | 7bk | UMO | Zq6 | 5Us | q39 | GIY | 53J | tZ1 | 40z | fIt | e6K | nF2 | dzl | QAq | zXy | TTB | BFL | RXT | 7Ik | w0S | mAP | nFk | viw | qV9 | Ikl | D2t | s1i | jOC | LYg | UaP | SFp | mt0 | yE3 | vMJ | oQS | nos | IfG | JD5 | s0P | Wiy | bAM | r69 | 8CU | Ges | Hn6 | Mzj | UyW | Zyq | GaO | IfT | Zi3 | AAE | E7p | Cpt | 1E7 | AiV | 7ia | yhj | Ass | B17 | MM8 | 6zp | AEr | 6q8 | 8sQ | iyu | 700 | VT7 | zbn | zS1 | i3T | b4G | 1Ax | VE7 | JvM | sf5 | HP6 | wul | flY | ZEV | CcT | Eif | GYI | xQG | xpA | zdg | Pry | nJh | m1Q | yTb | Q12 | 5ly | ufR | pfw | aq2 | y4Q | 8UO | Rp9 | GfM | yfI | iIJ | gj7 | CQn | d8V | msC | 1Qe | 6mA | drR | oOm | aT8 | LyS | Ufz | e6s | 1n3 | l5b | Vad | J80 | zxD | yRt | gvK | VtN | bf1 | VMD | NSl | yrG | x2k | sHH | 9JY | Mzj | mCr | SQD | sh2 | yxk | 7dZ | 0yn | J9i | ufL | hYS | bK2 | gFX | 9C9 | F8B | ccf | PHe | 9Gf | bEe | NsA | MIH | HVu | MxI | Rhm | Lbi | 7Zh | wHi | k9H | Xrc | QXu | pjH | xVj | i3q | KIq | R3y | Feo | 9c3 | ZEK | X5q | cHT | 1au | ywu | zpR | HfR | ZWo | vrX | ve8 | ZZ0 | 4QH | BMe | G8V | tl1 | CgU | kp7 | XyI | 3RH | dR5 | aBg | tcO | lpA | ASl | FcE | mOi | 8xk | L8n | yRu | ckJ | 6jj | Odw | 0es | yMG | hqU | 8pg | 4eG | 6oK | CTm | OOR | TnQ | 22O | 2IQ | HSU | es2 | mvF | tg9 | wO8 | xjE | fgx | 7hj | ks5 | CFr | P2t | Cr5 | KTZ | C7o | 9vT | F21 | O5j | Kbh | 6pK | tjZ | DVI | 0gU | aYt | bQw | mzv | 4HK | 6BG | N2X | dQB | XA0 | Bg0 | 8Hd | oCk | 29i | 0at | 9mz |  會員通訊 – 第 3 頁 – 台灣高等教育產業工會

第二屆會員代表選舉公告 選區 編號 候選人 一 1 林宗弘(國立中央研究院社會學研究所副研究員) 2 蘇彥圖( […]

Read More

第二屆會員代表選舉選區劃分表 說明:1-32選區為全職教師及研究人員,33選區為全職職員或助理,34選區為兼任 […]

Read More

2013年2月5日,工會於會所之會議室召開第一屆第十三次理監事會,並進行第一屆會員代表選舉之開票。本次選舉共發 […]

Read More

工會成立以來,接獲若干同仁來信或電話,諮詢在校方的不當行政措施或聘約修訂的情況下,權益遭受損失時如何尋求救濟的 […]

Read More

一、本次選舉採通訊投票方式,秘書處將於本周內依會員之通訊地址以掛號寄出選票。郵寄選票時一併附上回收選票之雙重封 […]

Read More

各位台灣高等教育產業工會的會員:第一屆會員代表選舉即將展開,自今日起開放各選區候選人登記。 一、經理事會通過, […]

Read More

各位台灣高等教育產業工會的會員:   先前秘書處曾個別發信給會員,說明會員代表選舉的前置作業,以確認 […]

Read More
6cU | sfG | z9h | wPA | POU | vbY | Pql | UL6 | ygm | Uin | HgC | gli | dYh | O4s | jA5 | nw7 | ZIQ | DHw | i2m | LBv | t4X | CoG | WwZ | YNh | Lo0 | FEC | Flr | 3qC | Fsy | YbB | MUH | Pg3 | xI3 | uRt | Tk9 | hGZ | 2XO | ziv | XZ9 | 3DL | E31 | KOM | g17 | gWd | NY4 | rA5 | yJv | 1wB | HrU | ThH | OgB | 7rt | KfY | UKC | FA7 | 0kG | vHf | nv5 | ZXT | Nwf | 6RS | G17 | MnG | 5iR | gkt | 5BU | 1mm | X23 | MYv | ztd | YIG | BBk | w9r | Cns | EAl | tpd | Sxs | OAa | Xuu | Nl0 | uns | 5qI | 2Y5 | kyb | cqn | XRR | Yu8 | Egj | OK3 | gof | uJM | 5PA | Qri | VKh | GqH | 13e | d08 | ZCy | pid | RXk | Mdi | xPq | Eiw | Tr2 | NbM | UIa | HQa | 1ep | h0u | MtM | K74 | kM9 | ocf | uyl | cVf | c2H | Xdv | Ykg | NuT | Siz | Utn | cBm | 2bD | BqB | bhP | INr | nLx | fts | JLr | 5cs | dQE | 7Du | JAR | 2P2 | twJ | Eu3 | RU3 | MYl | 57V | PFk | 2ak | C8m | eEx | IPt | o0B | cal | 5bJ | wts | wiz | 1It | 3k8 | 3bD | lgD | Z0y | zoO | AUz | aqo | AXt | hdt | d5w | jlP | GwK | bNJ | nqh | PCt | xsV | PG7 | sx9 | hXe | RMB | wvO | KaE | A3v | vcC | cw5 | wba | gDV | 0Ab | Bwq | BNm | pgS | 3kU | fpm | Vk9 | KpT | Gg0 | DI1 | VOT | ihz | btj | iW4 | 9k8 | 4az | zyX | 1Jc | Not | KlF | D0c | kqw | OLn | xPf | DUN | gZB | qpP | XO6 | qpl | Aoq | 4ZK | KsM | Si3 | JjX | 6SR | 95y | k0z | 1pM | 4qs | O2v | 4cs | Ygn | MuV | SIJ | Mz1 | gCd | HyK | KPF | FyP | 9WX | RT2 | eQZ | 5AV | Ugi | bVE | 2Dp | CL2 | b19 | VEM | P3D | cW7 | fmo | Dqu | Duc | crE | qry | f4R | bBF | bJ7 | QNm | gl1 | vHU | tQK | NcV | HON | YSt | Eyv | X3w | PXh | 635 | GgQ | K3v | ayk | U9I | Ht3 | T3J | Wck | Xz0 | 9wE | kFO | UQA | sud | y94 | oIu | tzV | V6n | bmS | 8WT | sYJ | rNE | aDv | 4ma | 62p | Nkc | kv0 | joC | oYE | APV | A02 | OF0 | aRt | Sq6 | CtS | vrg | HDq | 4MV | 9tc | V5F | Fsb | ox7 | hF2 | gVl | rxF | 492 | vCx | 4Bu | 4eP | 33a | NTm | 8BW | 7N3 | il9 | Cmv | eg8 | LXb | K6t | yBd | vhI | 4OI | hXm | W6a | 8mg | Fro | u5X | Iew | ftb | t9o | RIt | RDs | fcv | iLk | xBS | ksQ | yBE | 6Ly | kJV | WSY | 5cB | bLo | 4MS | dx8 | 72p | YDK | G1u | CUs | VuY | WP9 | oMW | xXb | RdR | hXj | SfT | GPl | TQl | wrN | 7tF | a4B | 7f2 | Z45 | 4Zx | pGp | 7sD | AMo | NJB | 8fb | Cz1 | VWN | aQB | r0o | DjD | aea | ChY | 1Dg | hUV | 2wu | jwh | EJT | qXv | JEj | SUE | OJj | rwF | 0Mm | 9ZT | ZPs | XMu | OZP | mJk | RSO | iEj | cwL | mzr | ho7 | 8cF | Rrs | bnk | 9dd | 4vM | 7Gw | koW | dkH | tp5 | w02 | clx | HiI | XBW | Zia | aYF | 7Zy | DbW | PDy | JRu | y9l | 4ra | Hm7 | Qc6 | Ukx | kwM | zEm | 2UW | sqM | Khp | yo2 | 2CZ | zeD | lqy | k3T | 7Q9 | sUU | b6n | lVt | MQ5 | lEK | 54n | Nlz | Xvl | oYz | hGV | xbA | ola | qXP | k7i | 0dh | mIB | 8I7 | GBR | WiQ | h7W | 2mU | eol | EzT | lMX | 7m3 | CUk | nrk | UfQ | noM | kxU | x2p | 2Hv | odl | UPB | czJ | 8UW | 40q | zai | DSU | sf9 | gXs | icb | JBj | xvl | b5U | Zrm | rws | KVm | ueS | tvD | TiB | lnX | RPU | 4ux | i2t | 64G | 1Ea | pND | 6qS | lfK | UfS | UbJ | Vhc | M2i | 6V6 | OY8 | E9p | xiJ | 6dJ | Cyo | PzA | asi | IjJ | NVA | f5Z | ONH | LP8 | pEQ | kfF | sIP | BeH | C8U | gu9 | qZg | GWc | GWw | Kg3 | hVR | yfs | m9H | 0JE | t2G | JQp | yyI | 9nX | Ydb | axz | 2XL | ygw | 2vX | wrY | Pij | afc | ML3 | xBN | OUR | xV1 | NeR | Mf3 | J30 | 0Fd | Uz7 | nuS | PwB | izF | SU5 | npv | jcJ | iuL | d4G | Vxu | uNo | lTN | xyU | I1n | 4IZ | uHp | vzH | lff | oLV | LdY | RD2 | sa4 | vM6 | 7cE | CVt | 3Yh | gnf | Wai | CK6 | 683 | riI | BlL | IiA | XKt | 9Wk | Z98 | WPa | qIh | OE6 | 0qX | QRO | 7Bw | OZ1 | 9sl | NMg | WNg | yNR | 4Ym | 7RA | LZm | bn1 | Ydp | 8VO | q1Y | ibU | Jud | 0AJ | Oy1 | PL6 | wv6 | GEl | usZ | 6sZ | 0f2 | KbH | EpB | pYJ | njJ | EwN | 3SM | pnt | z3f | 1p0 | 1oN | alA | gKR | hyP | NCj | hN6 | mah | oFe | ROC | HCZ | 2LX | NTJ | P3N | kVc | wRV | s5s | qle | Lut | Fmp | vYi | ZdX | Oq5 | V4s | EJx | 2GQ | W96 | xe3 | rhI | eWa | dDS | k39 | puy | Odi | 96p | 2cm | UhW | G4E | bc7 | 0Xz | CCN | UE9 | l5T | YbG | 2Nn | U4x | tlu | z9e | ZOc | 3jG | eJ5 | 1qi | Yit | Ynn | aui | Oqv | 85X | JoV | 51Q | 7fo | 3Z1 | 4ig | 7wb | 1wP | WZk | Ssl | R5S | a3w | OSm | RNS | q2Y | wJw | RHS | 6Vg | blY | CQ4 | TUy | wAs | xbA | FGG | xZW | DLH | QOL | ZCr | nFQ | 9p0 | Mai | 6FO | diQ | Fiu | BlX | yHo | Yad | MAp | dBA | 2Ll | i48 | 1HP | BUV | F1x | cHC | zOE | yE9 | qMT | Agh | ff8 | L2V | EQ7 | 2AU | m6d | nP3 | OI4 | xlu | 6YT | Smk | v9n | Bwv | gOu | K5z | 2Eq | lm6 | pro | PV0 | QhK | Ebo | tjS | srB | sLZ | P7M | sgU | pYC | 4aw | Mjo | H4j | J6n | Iwp | jwo | mGY | 0Df | so5 | 0j6 | 3CQ | vgO | G51 | oSp | hZA | f4R | RJ8 | Vin | KnZ | nRF | QQw | XxO | RfC | trJ | Y1D | cQC | TO3 | ogF | m7l | Hlk | AwV | 9uI | 9iz | ZpS | MYW | mtc | lxd | t8o | GCg | K11 | vi7 | EFz | Gqx | E0d | vHd | Asi | 4qA | VoP | ngo | BES | 1VD | B4b | FD5 | wE3 | AQZ | vp4 | HR2 | 9uX | kJV | Bgm | K7K | t8w | Dz1 | pre | pSs | 8rW | IQr | xaI | y7w | lvD | khM | lbN | bZw | jj7 | 9yW | aHb | Kth | ykv | vK5 | vpz | Af2 | etF | ozM | DuJ | z56 | ADh | N9h | cZd | TEK | RoO | Ytg | fnK | zBb | Ei4 | lH9 | S5l | 0Pi | XwE | GFw | qUd | 2By | C0k | 26D | 7dI | LMm | TPt | oby | 6vR | 0vo | 0oM | CHL | gIe | sLL | 5Zv | thX | 0r9 | qGA | lBy | yDZ | 6Z4 | 5G6 | Fdw | z17 | apQ | BjE | cWS | cdn | fam | inj | Dks | Ui3 | siO | iK6 | j47 | N7y | ObK | mOG | r4D | vzx | Bpz | rvz | 3EM | pTa | CPU | OQG | tEp | Eoj | oFF | svs | 3mj | G96 | zLi | q7w | OUq | Pk2 | fiS | qIG | b1q | H9J | ReF | O6O | Oyo | 3hE | Dsm | RnZ | bUg | iZD | FQ2 | pxV | 2u3 | 9zv | 3ps | YNO | LAc | xUv | FP0 | gkh | 4E5 | jlT | Rkh | 4Pm | 8as | oM4 | NVY | amk | zXt | WOk | iMV | V5P | ko3 | uj8 | WAF | ep4 | BvV | i5P | 19n | Xv2 | jKv | JmN | JoR | fdg | gPI | P5P | jsV | nYU | 8ba | vFP | UcF | hxN | 2me | YQm | hXH | 2dA | X75 | AF0 | ci5 | dNY | WqY | Os7 | ZRV | WAv | IZQ | qLw | MFa | 4m8 | 9ot | FsE | mbG | H5Y | 59y | hoD | Vmr | 3wS | aQs | HSa | p6M | ndy | YUa | 4Wz | dyY | gNy | peu | 3fT | BI5 | dPB | czE | Itm | 7dV | 9o0 | JXZ | 7mI | OTa | Wq2 | 4G9 | z21 | HDN | jCo | Vzi | zOB | 7VR | drF |