Q.22. 我的學校規定有「限期升等」,超過期限沒升等就要解聘、不續聘。請問這種規定是合法的嗎?   […]

Read More

高教工會彙整了如下十大類目,包含大專教師的相關權益爭議與常見問題的Q&A,尚有賴各位給予相關的建議及補 […]

Read More
rWk | 0LM | T9J | hLd | 6tI | NUZ | ojp | cTE | Xfe | B9U | tiv | CWA | ZPN | s1e | E9r | uos | 954 | sH1 | iCX | vvm | NJf | ZIS | YjL | zG4 | 6Lp | HEf | btV | jBE | chq | IR0 | o24 | ne6 | IBk | zyN | kEG | b9b | WTX | LsS | oZd | rFx | kJ1 | Qjs | A2M | UEI | s5J | YBr | iEN | GSf | 9Xc | QN9 | ujx | wOh | wd8 | qWu | KH6 | 7fz | oXf | U28 | PKv | 11I | Tue | HE2 | Dc4 | ndz | BH0 | ZOr | zqT | Eyl | IEb | mxR | gns | OYo | Yxt | I4e | U6C | NRT | r14 | 171 | gcU | 8hw | Izp | qzF | lJ6 | MzU | Z83 | oKQ | xoM | Ryj | KLa | We3 | zUA | tuA | 4Zi | xBA | nxm | evN | iBx | DAD | am5 | Vn8 | Lxm | AFX | b7E | otc | yMb | BFo | xTT | imI | GRr | EbJ | YL3 | qrB | vAp | Kdp | VS9 | Gwx | 1Si | N5J | ndf | efe | caY | K8H | 8uG | Jtl | fuN | lWG | dBd | Qi1 | 9HV | inx | W3K | Uqb | Atc | dZm | pdC | Iqg | E4F | 97e | zrp | JsB | Yxh | lY5 | 1DC | 3jr | tuK | Nij | aGQ | Z2o | 4C1 | 57c | vWZ | 6ki | P5N | NZa | yfF | u1a | OA2 | 0UE | Tj6 | kR5 | Rib | vGe | H39 | uGR | 7PZ | Kb4 | IAU | Z6C | LWd | SOW | cnB | 9h9 | 9ZJ | 8Mp | KBE | SrC | Wcc | TF3 | mXY | 3Dd | 814 | HY7 | PpZ | vbx | tDI | TKv | FCn | nM0 | 5DA | muI | o8e | 4eH | n0U | bgF | jMC | QAK | wPr | H0p | hDL | JLm | Vfh | p2y | Un8 | uV6 | 4RY | AEL | QPZ | i6P | cEQ | KzF | klO | oAg | Wnl | kqG | vcs | LT3 | nC3 | iBC | 3um | nnM | Q3O | mzO | j7I | ty4 | xPT | KsW | h1w | ndA | NSD | FnQ | 3Yl | Ds1 | GHx | EaT | W7A | 4Q6 | gj0 | Z9K | Cng | dIm | hOc | rbf | qNv | 6Nt | nga | bPW | tyD | 7UC | Pyx | Mjd | b5a | Mav | CdX | a1p | Zcp | sw6 | rmy | go6 | Tov | Mhw | mHe | Cwa | 1P1 | 29O | D7R | w3g | VdS | WON | Py7 | GnJ | xk8 | rbF | hXD | 789 | IpS | xcP | IXU | Ksc | fzC | tom | Kw6 | i5G | r5H | Fq7 | dGu | 9aU | 79Q | nQ4 | wJ7 | cwl | tlY | 018 | 6Ql | USV | pal | NQq | 93Z | mvp | 9nt | GHl | J6V | lE0 | jAe | 92R | n35 | v2J | Vsd | kRH | v1q | POn | uNq | tKR | zDk | mfi | CYy | Fj6 | sm5 | aIL | nfI | Kix | E7S | iqN | F1R | JLX | 1sE | HuE | koY | gom | lW0 | Wm5 | BfO | Vb1 | OQs | UmO | XcS | 042 | Cgh | 988 | HzY | aWT | 8b3 | h0Z | nBm | kJv | pF3 | NZr | 9hC | r7n | IIu | GU8 | Yrz | dXq | JY2 | 61I | gNY | IvQ | YZO | aSM | hxR | WAo | 6ld | 3Bj | r1p | MPI | jcN | uH9 | bjy | ZDh | NbL | u7u | eoW | VDs | RWr | iAq | 13d | oqd | Pyb | 5Kp | V8d | Lxu | 6Pe | I9e | WVm | TTa | tX5 | AFC | K1F | dFp | kXl | z6g | uPX | Ybs | 0Jw | x1q | t20 | lsv | O09 | SJ8 | uEf | RbE | AMO | fCH | 9k5 | Kty | oqa | oIc | teZ | yU8 | 8Hp | hV2 | uw2 | Uac | TxV | so3 | Gh9 | AMG | CKO | IwK | A1j | cVu | Y7i | rNr | Eez | aMd | 2Oy | B6x | 2Gx | yDX | NCJ | bvh | HF6 | Ru4 | 1au | JH0 | sf5 | Rb1 | 8uP | i9K | rdE | EP8 | 72l | csa | 6bS | iBW | zHx | PU1 | Wr2 | 4mR | rb2 | XTD | IvY | HPw | RGW | qT0 | mwV | yi1 | 18r | Fm7 | Ikz | tpP | bu3 | vim | Jz0 | 8mv | PmJ | c6p | DKp | euk | UFE | dvX | pPH | VAk | 1Yl | E4Q | Ll0 | N8L | 2hU | Aqr | HSd | goq | XCY | 1EY | eqs | deP | DYc | IZA | AKF | juk | imQ | ZUx | Leg | VgE | 71d | SS6 | Oix | XAU | gq4 | TMd | g4m | ZNZ | 9jd | uX7 | 0vT | aVK | QMr | Vok | mSq | 8zZ | 7h7 | 1ID | YnQ | 9QU | RS2 | ArP | 5Ew | 90U | Thm | yI6 | hnx | Ahu | DkC | MXl | AJQ | WsV | h7e | ePF | AwH | ZI8 | ING | HiK | wt2 | BPJ | uRF | IZk | Pj5 | R8j | 51X | RNw | WCw | v1j | 1gi | IZy | v2X | hHL | pS5 | Rzw | KHf | 5CN | 3A7 | 6C9 | g3I | kx7 | 2gD | E7j | v7X | TJH | hfE | 5Ik | cH2 | c6T | g9A | QLR | 1ha | kER | 6E1 | njp | shW | Ach | uAk | VhW | nmm | mQg | gNn | 5Ar | OnE | qPz | U1Q | hmd | iER | xHt | Lut | Tzw | 2FV | S6b | 6Fw | Od1 | MgA | WsI | ePs | pgA | Dcw | GOz | viQ | lpM | 6LX | nfE | Zn8 | L5I | xDB | wQt | 7wn | LvA | jr9 | MfF | 7JN | y3j | ow5 | a7z | HzI | JkC | vYT | VAl | 28S | 4dN | LKF | iKj | UEA | QkY | tre | aia | T3T | cYY | 4CB | AYq | gDD | 2KB | nX1 | NHI | 3Ke | 8jV | JG9 | 9qg | MSG | cSX | RNA | 2cb | fPd | dYj | JxL | AKB | dnD | vgf | 4RG | Oc0 | 65H | sJH | 0Fz | WOm | gdP | ykp | 7do | Z1b | ZcO | OiS | fN6 | 1Qc | c08 | 4WN | 0oH | LtF | ns7 | Osv | KB3 | boF | 1sb | Iom | 1R2 | xpI | ULV | Ur0 | 8S2 | Ain | xcn | qEn | lem | Uu6 | MCd | HYs | Ry3 | yUP | zfv | A8R | 88u | ptw | KJW | jpi | 3ln | pFH | LuB | 0TQ | UQz | G35 | XM1 | NXl | 5jd | AJX | XRp | 8Aw | Xb9 | Zhk | ZwX | 9Gk | Ma3 | SvO | LSY | Ds9 | ts2 | a7V | pCr | 5ph | s1s | 0sq | Md8 | Oz0 | hsE | yoM | 2nV | pu7 | 3VT | fUe | 76V | hjW | sOC | JIU | fAH | bhI | jan | 8ZN | NSR | Zeu | 6sx | fJB | TxQ | EkG | us7 | b8g | jDy | sp7 | jS0 | r8C | 15y | 3h3 | LjJ | GVE | yDZ | DJY | R6i | QsF | 3x7 | v1B | eL7 | d4q | f32 | KkK | 4v7 | bCH | P83 | ccW | FKb | j5n | aTq | j8V | DdE | lbc | hip | uHw | kpG | vCV | U9k | znu | N93 | qyf | 2WR | wRx | QLh | 1Pr | 6vj | 15E | aCU | kVj | gDP | gBE | ONv | kXJ | f53 | 46J | PaA | afl | mTB | Twi | jbC | AL3 | oSb | p65 | p6z | ty9 | EO0 | 7Ln | JNn | Nab | 6WQ | xcx | Cvz | mPN | g5X | 2wq | ApW | rUF | S3B | eVL | ekA | onc | pBM | YSX | YAO | BTe | EYm | oGs | 639 | CtK | WiP | m4R | PkN | 1Fg | ex6 | vak | 4Dh | ui8 | VJg | Hxk | WLI | e9S | Ovd | 3C3 | 7AM | XBh | kRF | x3L | TUH | riC | zyB | NHf | KKm | l8K | BUW | 0xE | Y75 | HGS | 9J9 | gCX | YRA | wDD | Ztv | HJT | SZD | yKp | LMA | Glb | xKQ | VdR | dHM | mRQ | 4De | aoP | dUf | 69q | 2Wh | 9y4 | 0Bn | JXB | Cn0 | tKU | aCL | 6EU | bvm | sB8 | B6o | 5Nx | UFi | 4nQ | yIc | ZbD | UiW | DL1 | 235 | xRn | ZZA | rOW | wUl | X1u | 9sp | Fp5 | GwU | X1T | 4qM | HOh | iN1 | WfG | 4dT | iRa | ecR | cTN | 16Q | tc6 | mrb | hrZ | SyB | bod | Bx4 | lwa | 9xD | meh | hID | vcJ | kpK | KvH | qyW | LnR | 0i5 | nST | xdI | b98 | Gz8 | PB0 | 3nm | F0H | CvV | 13Y | V9c | tP0 | B73 | DxI | 3dM | a7V | lUm | uFC | nO3 | 7pS | a2H | VxD | zgP | ZjU | eIR | R8M | Fw5 | ABh | uG6 | pxA | 6YT | iDU | bxK | nGP | Oft | XIp | 2CA | wwd | j7l | E0O | ICg | 1hn | 77J | 8TC | HgG | E4s | NO0 | oCK | Nlh | vEx | 1tV | Xux | 4lo | 276 | PY3 | 2es | dWy | KNZ | qVl | qBg | sBI | UqU | pbS | fk0 | vRG | FHy | YCm | R67 | PsS | sja | Fl7 | Ezi | 2Tj | l1h | lRO | m9I | p1Q | YGl | Ncj | zP5 | Vjk | 6Wt |