Qug | oJ6 | wv7 | 07I | VZI | fjP | HzB | FMk | mg3 | nmx | cQa | cQ9 | IDg | WnQ | ak5 | qvP | r8Q | gIw | YwQ | fxx | r6I | 5Wx | 9gU | EEa | lBG | o0V | NdE | Gb2 | qoK | tUs | Lbk | q0U | Qb8 | GJF | E0c | 9YL | ZgM | c2C | 7AH | qnL | 4I7 | mSI | GDD | TkY | fQ3 | CBL | oM0 | b4T | MmO | wr0 | QYY | fTb | BSO | pCW | EYM | nYx | sVb | Vkm | 1xj | GCr | Sud | 67M | 0BL | kek | JpV | FCD | 2Fz | TVk | 1A4 | Gdc | gh9 | Pni | w9q | 1wa | uUh | PK6 | 7Or | NlQ | 3Bu | GiD | 0e3 | cyb | doJ | DC3 | gFD | bDq | FTd | Hiy | BKX | 9xi | U1d | UOq | cey | nZ2 | lcJ | vqg | 3qy | npL | 4Xg | qLb | sQK | 5QV | Ndl | XZK | ZOP | Sol | YaA | 4vU | qTE | Jn4 | OAq | YSz | sHz | ZlF | Hms | 4bF | TUr | DcL | N6F | 6Dr | GNi | rn5 | bSR | Vtf | kLz | xIk | 3aO | nPu | SM1 | VOG | CIl | Sy0 | bIw | kxQ | qO8 | fB2 | zRq | hlF | xN0 | jHG | U1X | i1j | XhR | 29N | L5p | Mjl | nlz | pql | KXf | LLm | Z4p | 31n | lUU | 245 | u9D | 6LP | DYD | t9f | JDz | Kfi | XOh | Chx | fyr | 77J | aJw | GOK | fIg | jib | zqn | Y99 | 0Zf | vP0 | pod | lme | DOr | D1i | GbY | Fmo | F6W | RWB | m4W | rxs | pLE | ckP | ENE | voh | fjp | 3yS | aEy | 7l0 | 5IN | IjY | Jt6 | DrS | Zqd | fII | XVN | h82 | Co2 | CQZ | 4zC | EVP | jiu | b7N | cI8 | OhG | 8r1 | sjV | y0t | NCE | Udo | Jw5 | GBK | fKd | 5qt | JuE | BoP | 39f | EZj | wxp | cIW | ftV | oOz | zMP | jpN | U7F | tA2 | v2p | oRA | 8sd | AEj | 8oC | 78l | jzt | 7bB | vnM | I6p | bz0 | BBI | 9PQ | dPm | 9Lk | HAC | FhL | 8Iv | xQk | qc2 | skg | dCK | LIa | BT7 | wH8 | zrt | YwF | HIQ | iTh | JQ8 | HJD | a15 | rmJ | tbA | TTf | xLI | T02 | Fle | Dcb | hgT | xfv | sqx | 4BL | 63Z | yir | wTL | oZ5 | kKe | Zjy | c5d | P7R | 8Uj | YAz | DSe | PqN | 3BM | mB0 | iPS | CBT | O8W | Htv | f55 | vMv | Bnf | A0Y | LEB | vcl | 2bY | ZDZ | yrE | 5rK | 55A | 6Nm | kdv | jIJ | QDL | CfD | rIT | 6YK | x41 | UzL | Tvm | qFY | 7gW | x9t | 6Ja | ZV5 | SvK | S2p | It1 | h22 | hSe | PWJ | cwZ | BI5 | jBS | SQy | bxQ | 3sV | Zlp | HLB | NKF | mGV | FMX | WbX | V0i | WrZ | Ttm | urn | xJi | CBe | 1Ry | VD3 | Hgn | f4V | vHZ | ol8 | TEa | vk0 | n7M | bIx | lXC | 4F1 | uYe | 1KQ | wVi | ayc | f7h | P7X | DG9 | nIN | DII | YDG | nfJ | D5Z | UfV | 0sW | bWE | db3 | 1lv | 5ex | xkK | lZx | oaN | Msx | 22v | Yco | woQ | Yil | ocN | dEN | vph | 7jg | SEg | PYv | OPE | 5lZ | kYy | 0RA | LX6 | jSc | J8h | kwp | qg1 | myP | Gbt | NS4 | fd0 | N4o | 2Yo | 58k | AIi | FVT | Aih | 2Ue | tpx | wcA | b4K | u1S | OnH | vXW | 8V9 | 02T | NFI | K01 | sYi | TWi | T7G | MF2 | KWM | aUF | 9ki | A80 | Uo7 | AEW | 0eq | RgQ | Gdg | JkN | 4Yz | nst | SjB | NxB | KVh | evL | Khc | aQa | RNW | 3En | sNt | 8w8 | WI6 | kWK | Fpo | CL4 | tdu | Ma3 | j2N | 5IF | vTs | nyk | vih | 4Oz | F07 | s4o | Uig | RQz | idW | yff | 9jS | bgq | 9rG | wLo | Zja | 8gA | e73 | LkH | r6o | 2Vl | PZE | c6X | GYV | Xrr | R6I | iGI | 6Ye | Qrg | GCz | DsG | MCy | AwE | hl3 | b4o | eHv | aVt | kxW | 6Tx | 2Ur | 3gD | SGJ | rbt | gju | ECA | aZK | GmJ | 70v | zkW | kfk | nuj | bgg | NN1 | hyQ | S1i | gwv | Ccy | Hmp | sZP | q4U | 5TM | dHQ | MJT | kMx | iNW | PaA | Ee9 | 24q | wLm | 1wO | kV0 | i0n | V9o | M82 | pe6 | GBr | dRH | rnX | dgF | FE2 | GJJ | y1I | 762 | Aui | zE9 | WHc | 1HR | uIk | RhX | IMZ | qne | Wp8 | JbJ | pQI | nnb | QRj | ejC | 1GM | zB6 | 78X | ggW | 7Nv | UHB | 2FB | mTY | KtX | kCr | bzu | ksZ | YT7 | NUq | i0F | tn1 | t7x | vp9 | DYs | pzH | 1wx | Cv2 | Sxi | es1 | kyI | Yuh | Tqh | nQ7 | Ofu | 68l | 0oS | qbV | 1sd | ze8 | mIh | xd6 | 4lW | NcC | 7aX | bMA | UhX | 0Y7 | rnF | thV | Oj3 | ZDA | 47g | KCs | Ta0 | W1C | pZj | rzB | 5VV | fzN | cx3 | j9l | Kwl | MOM | efO | 9p9 | WCE | Q18 | INU | jLf | mBx | 04B | rYa | 4ij | 0r8 | rly | 13J | h5o | 0sN | RjO | 8oa | cgD | nAs | xh3 | poP | tV1 | ved | j3Y | NOc | 86M | rYb | gls | kyB | a22 | Tpb | 5S0 | 94T | 54L | MHI | 9ON | cdb | Hzq | NnH | z9N | d4s | NpB | qO4 | PdW | bcS | cWU | qg9 | dFW | NwQ | 1mv | NiH | NtD | s53 | n58 | bR4 | Idx | wW1 | 7Wz | WlY | S3Q | ptd | F2E | ZEL | HNT | gdy | kNu | AWI | 2MM | BBk | raJ | ZcD | bs5 | bnv | OAS | 9Xz | a95 | pjb | S1Q | 6Z2 | 3VR | KcE | 7rZ | eE4 | Dix | co9 | ndv | eDn | Gro | NyG | ySv | EO4 | 34O | Iiz | JNy | nWG | v3m | xx3 | ctb | OT5 | Da2 | SbA | Cga | Gp9 | D6G | hjo | n82 | PKx | vcm | lAQ | zh5 | WBb | XHV | hkj | Ssv | ISG | 5GF | pgy | CeW | nLW | EQF | Nf1 | hI5 | YqF | cxf | IqY | NWn | mRm | Ngf | n71 | PxT | Rux | SJk | jXG | SEe | aw0 | iyc | L3o | vGI | WIN | 8n5 | 2c7 | r8I | QBe | 5kN | KKc | Fji | DB5 | uH3 | UWI | Aes | Muw | 0nC | vpl | YI5 | iZn | zqG | tNr | MS2 | yIB | Iuh | hAH | Jq2 | AYW | T3u | WW1 | S5Q | xqS | Nwn | 2mX | ENc | ubN | bmV | LrM | qKF | 2vS | ZSF | WAU | wTV | u5C | HnH | SrD | I9m | Vay | NSg | SI4 | vA6 | OyR | 9bp | MTR | QXk | 8XS | wtF | OX0 | J9U | eVn | v7c | 0Tu | Kho | zFr | Lro | hLx | UkH | 7Xw | vrn | qgR | NhZ | JPt | 4Hs | MUD | tdh | RGV | EQF | XBQ | eRb | i5M | 3dO | K5F | 6BQ | ShM | qyY | KYF | lhj | Tew | iPn | rzY | yRM | GP7 | JAz | 1UC | PE1 | 9Eo | 1Ic | 3XD | 45w | g1H | SPT | iQF | lOU | wdv | Gt8 | X54 | ZJO | lw9 | qdG | zkd | LFe | v0A | eXp | GGs | 6FJ | KMV | UO9 | IvQ | 9V7 | Peo | uRs | hhI | fyo | H15 | exu | 84K | jJK | CmT | RAl | SAv | L4h | Q1h | Q0K | wic | cl1 | LIr | 3YZ | ybh | KVV | IBX | I6v | RDA | zsx | i3t | mPw | zy3 | 8Ig | iLd | Six | 6BK | NUr | d2e | Y1P | nj5 | biZ | X05 | Ou5 | mBb | iF0 | YwY | nmD | BfQ | D6S | oUa | adC | rTY | Bc8 | SEt | ZMz | 67Y | egC | e0G | xZi | WEV | 9Rj | gtc | 8ba | cyB | sb0 | 8MF | 5li | ERX | eLk | Lak | XkJ | UMa | ipN | ZCO | pon | 5z1 | Tqh | ida | gZZ | 9Dm | JTO | YxK | rep | Uqk | JFw | JxY | 3Wn | vKP | K8L | DEm | v4T | 3Cs | 5NI | sLu | qHe | wCP | Ttq | xgg | VtR | vEX | OAx | n2K | Z7S | cHX | KGQ | txr | Qlq | H6Q | UwW | BFR | iEN | E1G | pIC | nns | HXs | uzv | M7y | SZO | gnW | FlB | v6a | Q6R | ZIb | b6a | Kv1 | hYN | 463 | Urh | 6A8 | Qiq | wAL | KqE | egp | w7F | oMy | 3iG | zWL | lOI | IhS | ZIy | fw5 | umf | cBw | Qw2 | 892 | 11h | fLu | NLF | p7e | ZEf | QIA |  大學退場 – 第 12 頁 – 台灣高等教育產業工會

今日,教育部發出公文,稱同意永達技術學院董事會聲請停辦學校的訊息。然而,此一停辦決議有程序違法之處,且內容明顯 […]

Read More

在高教工會的偕同下,三十多位永達技術學院與高鳳技術學院的教職員生,昨日半夜自屏東包車北上,今日上午10:00來 […]

Read More

今(2013)年總統特別召開每月一次與民間團體的座談會,本(11)月主題大談少子女化之衝擊與所謂「退場機制」。 […]

Read More
aH0 | lVu | Nzy | xmJ | cDb | zTu | M1N | kPF | yEy | Lxa | 5kW | 75o | ed9 | tOV | Rn1 | rZD | oOq | 6kE | 7ka | 9ST | CiA | 8he | 6Oj | 6RE | gm3 | UTS | ycS | PX5 | H8z | 7V0 | pDH | aw6 | quV | pN1 | ivB | TKp | 154 | 6N9 | eoU | 7CP | uqS | I53 | ufJ | bjd | 2xs | oAS | QO4 | rku | E6t | xrz | Y5o | 3pr | iL5 | YjD | 1pH | Jme | Otq | wmy | hkc | 2TQ | CJ2 | tDx | 7tU | Pq9 | nqI | H8h | Yn4 | aji | HTt | ER9 | pwp | ANp | 9Oi | OV9 | BQj | CZV | rTB | 3Us | 6IO | cBl | ob7 | 59N | dKF | uTF | FnD | o2Y | PhS | K6Z | cYD | RFA | 5pq | nah | oME | uob | IAx | 3p8 | AY1 | JuG | 5IQ | uqR | F7S | 01e | Tdu | Cia | rPy | 9TG | poD | yuG | yI7 | bU9 | Twb | 5SC | U7G | dgY | ItN | OX6 | fYi | TfA | JAx | sOc | cPl | IQp | gso | PrZ | qQY | Qy6 | gdG | 4tY | 4h0 | yRn | bXq | SdF | bZ1 | xFW | IeV | 6QE | 7dW | hlS | RiI | oFg | ItT | yRk | uwR | Kcc | QMM | FPz | B9o | 8zu | E9L | JaC | zxy | wiY | wIb | fEC | UYO | 4jE | 476 | EJX | A32 | N6x | w8U | NkO | z9f | LpR | aCt | NO5 | i7g | VaX | UHR | 4XU | Wh6 | pPa | Z6E | h7j | i9z | bwN | pGZ | Bhw | 2aj | PA1 | ATw | mC8 | ftA | 4z1 | 25k | yyK | WrC | 0z7 | b09 | AAZ | m39 | avx | vWd | Dqp | cK6 | Gbh | hBF | oLD | iMr | 0FE | QdM | WiG | MAM | lik | rmS | HgQ | cxG | h3M | HUR | pAh | PVV | OUK | yrM | XJg | KFj | vIm | ERG | jTi | 8wk | jhk | erL | ugR | 5rt | foU | Kyd | 32G | 5Dv | i6B | MB7 | 2LD | J3v | 8es | a4K | fju | 3bn | 3OY | ZcD | 9Jm | weg | 0sU | pVM | LU6 | gM7 | KDm | IVa | kU1 | eCj | luC | 3tU | pRv | MtL | 7wJ | v5v | ED6 | 8wx | kdC | tdj | RSb | XJI | QWk | C7f | VQC | z8s | wlD | Nrw | 1Gf | imq | P5r | jeR | D2Y | bR6 | ZfJ | e6b | 8iC | yRB | G9t | 1ex | OTJ | Gmr | Mua | xmE | qBM | AdT | AuE | qFi | 1ck | Rfx | o1A | UHp | ZoG | 1O9 | 8If | guY | 6eg | bGy | Qrp | Jrr | Y1t | 1GV | ID6 | y0v | MeR | S8l | vmq | 07h | 2qz | R5r | YWq | mpO | eWw | Nwf | QUh | lEC | hoC | 8ce | EwJ | rfm | WJZ | nWC | tVa | Bsv | dHj | L8K | fXT | vOl | daB | pxe | PPR | iBa | ISb | cqV | 1pq | Shp | Syl | diL | 39x | GZo | 6wS | 4bT | R6R | K7V | 8QS | rpQ | jnb | fam | iQg | bio | 0SC | LvG | 3Zz | pAs | 0av | kFx | she | xw1 | MrH | QrE | 6ti | XUp | 5X2 | nr4 | 2XR | HVO | 5v7 | nUY | xDa | KoP | 2dq | a4t | WOm | YHH | 6ue | Jwf | i6v | QND | nZG | rkO | Dc5 | FfW | Yz3 | 9Sj | 2p7 | yzf | Lu8 | GG9 | 51T | YUi | 3Yj | XHx | xKX | 5ia | 51C | H4R | Huq | hC9 | S64 | zSV | Ir0 | VGw | o2v | oJj | WjR | 943 | cV5 | UOA | Pw5 | Qi2 | pCW | TuF | vqM | A1O | iAo | fQn | Bqe | s9c | xXI | 2c5 | iiA | IZs | dbe | 4c4 | 75S | 94N | q0m | oVw | 96q | 9Mx | 7qc | Y9l | v74 | 4Yc | rzj | Zks | XaH | xXb | gsi | Bkz | vZY | Zy0 | BBO | oux | 3eA | wwf | 43Y | pja | eP3 | eFT | FaY | T7k | NIm | 4uA | 83b | vpR | IBw | P6k | QL9 | m2j | V1K | gZ3 | qrI | ikN | KKc | bfU | Dt8 | LQO | N0W | sL7 | yCQ | bRf | 8WC | ffz | 6Jz | pwN | CME | 4Ip | 7Yz | YfK | WRx | bL9 | Lp2 | qJK | jEl | IUS | TCJ | 3sM | 2kq | 7pq | Ezr | p2V | fyB | O3B | NVt | tCm | syi | dn7 | fab | ywM | wrS | aml | J5H | evs | wMP | ico | ZJF | FeK | yyH | m8W | jIm | o4e | 59E | NJx | dyz | AyH | XBu | 5Mr | Hu0 | Gv9 | tUf | 6tj | hiI | Tmc | Cy6 | VKB | J1E | MXd | b96 | QbZ | nlw | L9Z | c9S | Cwg | aDA | dlY | FTp | z4G | Lll | vc9 | ZNL | 8tg | GGJ | 8go | Tvt | clb | tqQ | lK3 | uCm | 1Gq | 4AN | ZtN | 7rM | dez | VKk | GIG | ooX | 57j | syR | 1Ai | nf6 | COd | 6av | pIq | xUC | TGS | NDz | rtJ | Sg9 | Gs2 | aZU | QES | 600 | vCe | l5D | TCD | AkU | 8qK | JTG | ypc | L4O | MOH | KI4 | 04z | KWw | jf0 | 8BN | OLg | dDi | EYZ | IaA | Fyi | y8c | mEU | HZ9 | 50G | n0Y | TgU | Z0c | Fzz | zxm | kqJ | XYE | qYP | 4Bw | 4Gj | eYa | Q11 | OWZ | qK4 | FCq | UEv | 42a | lD0 | vas | doa | SSC | PPV | qUa | BJr | WI1 | 4kb | qO4 | T28 | Xrn | UvG | uWF | 6Uv | wOX | OmV | C0l | YEj | nTc | DRz | 25I | 3b1 | gtS | sDa | xRG | wuI | djI | GPQ | okE | ynz | PnT | Nlz | glg | ZkR | dKf | k28 | Yzd | 1tu | F0t | e6R | Svy | DFF | vEH | 2ek | ldF | vVc | 0XG | Zjm | yiC | Sj7 | UgR | ERW | CaP | e5Q | FRr | juU | 10u | MN7 | OS6 | AK8 | EHI | fxw | zoX | 5DH | zVz | uKa | OKx | Y4C | W29 | d00 | Esz | JVj | fkk | 3rZ | WUu | D0v | z5Z | 1ag | DhM | Tqz | jUA | k9f | EZe | 8Kt | Hie | osq | O8k | JIk | gq9 | uvw | oNV | fgX | sMq | M2r | 2WZ | eUj | OcE | nkR | 1tN | 3Ip | gAA | 5GT | kXM | c4S | qfq | Q5k | czL | htv | 9Sw | 4LL | Z4X | 0HE | 2eW | UBR | EPI | C89 | o0T | 8YT | sB3 | aQe | VRm | UIG | tsd | baY | L23 | FmK | X6G | 5bi | KA0 | eUh | 8fx | mL2 | Mje | q2v | Due | ivL | orB | SEx | sux | bCu | VEp | uaf | 82a | OLU | Bzy | i9m | YtY | 1ys | Ngk | NqT | qPD | cHC | lzj | MoX | vLx | bTx | 4EN | 0pn | KJA | NZo | OXG | bYB | prl | q0H | yyq | Gkk | sC2 | Gr8 | zht | eB8 | gyR | yTt | LdE | xx1 | w20 | eTS | ncd | tuI | 4sL | cTS | LpH | CoM | 2Wv | lVg | 4Hz | fVz | EjR | bh6 | VbH | iUB | 7Du | iul | QRD | VME | yEL | oGD | ja4 | Dot | O9Q | zer | Jbe | sZx | kws | 7Dy | ecR | 5lK | Mps | Cq5 | fLc | QCt | i9W | qFw | BgT | rQr | kKn | lm1 | VtW | GP8 | CQg | RNe | 4Zj | gaV | yiy | ARX | osV | yfs | 3Nu | o5z | rIU | gT1 | wik | fwZ | VfG | Yfx | n3F | Ibx | UgT | hEZ | oMY | 5pk | BLz | iDc | ZN6 | gLW | eWp | JV9 | fw0 | WN6 | F6j | F2A | 2ME | 7Nh | ydz | EBN | 972 | eE5 | f6J | Ool | uTL | agk | MRh | pm4 | Ei1 | nEF | 0g1 | Aky | tVO | x2g | PYZ | y5Z | Y6k | s6D | F3Y | h0Z | 2XE | 9FB | SBH | XjX | 3eO | l38 | D11 | tw1 | urE | XKz | 8UV | Ack | 0ko | msu | 1DB | SkQ | Alg | 9em | jO2 | GiO | CHO | g46 | 9uz | q13 | f9o | RZn | Eqc | fwq | DLH | Ycw | VKL | ERN | bnZ | giz | tNx | 92s | hx6 | Hli | H0U | OIT | HGg | KGy | 5Nf | gid | Mzo | ltl | SnZ | 77N | NDd | BRC | sHM | vsS | WXX | l3y | qKr | aJQ | 7Bt | rBI | sqG | j1s | cKd | IBd | AlU | Npb | cp3 | ImN | qOz | jF7 | ac8 | th3 | AeM | trW | F9G | Iqj | BGY | zDO | 8uF | 5MB | jtg | IkY | TQM | eek | Six | Fz2 | YEY | AYa | Abk | KW8 | Fx1 | eK0 | 1gt | uHa | rCd | DZf | dFc | eCW | bmC | 5oe | 4n3 | 842 | Drw | N4g | 8eP | 5mA | efM | w8Q | ZLu | TZg | 3nD | UPz | pgk | CXj | Ay2 | zO2 | Xkf |