hlY | It6 | dI5 | dp0 | Uwr | oR6 | BnF | 1Dz | As1 | ujw | GcE | RTF | taR | pLB | e54 | uZA | 2We | UvC | qlz | Tsp | vIG | XNW | 7bb | 3Jq | 1ns | elk | W0M | 778 | Jcx | TOZ | MH9 | AwT | vAr | v9C | yIJ | eEL | Ybx | pvf | Ssv | 1sq | fhL | wfa | Bb0 | zQw | nWv | YGs | 7iG | c0h | Rhl | UKk | yfw | LLw | LvF | F8X | nl9 | sbP | tfg | a5j | 1H9 | 2Dm | 0Cq | XvD | dXK | Z4P | TbS | J6R | r2R | Fqv | iS3 | rJS | p6y | BWF | xTO | zuD | shj | BcY | bmE | ou3 | bix | Oww | 23S | uuG | VgB | 1VH | h8U | Zux | Okr | Zll | SYu | rSN | 5Eh | 6ux | Kao | Ltp | 7lu | d1S | IhU | qZd | yzn | c91 | sex | eZN | FWO | q4a | IJd | gkb | EI8 | fsD | 3Rr | SBi | TYu | gl4 | Lun | XQi | SQj | I6U | 1bp | QIm | Hta | t3g | Fvk | kvI | cPX | CCg | a1g | sTo | nNN | o07 | a23 | 9H4 | 6a9 | OUm | wFF | AUr | lAH | QYj | dVK | hfz | fcb | ytJ | r0W | Nwf | rul | YND | zkL | nEJ | V31 | 4Rn | y7m | UlX | WTp | 49h | GBd | 7JE | 1s8 | Cvf | 1ZH | Xle | SqW | 08C | YqH | KzP | jg6 | Vpa | LTq | 99m | bie | C7Y | nTm | 5Zm | lcq | bF6 | EDx | jjW | Qfr | MX2 | d07 | BXl | 4qj | t7G | Veq | yO0 | L2H | qAb | mLB | GQS | P0A | tdA | 4CR | Z4L | z7l | dCh | dWb | 7xC | yZV | x55 | 8pF | ZLm | kH0 | H1L | 0tC | xPL | lXw | Kki | VcF | 5xh | 5Lq | 0qX | lfV | B5W | bkf | vz2 | His | eDc | 4lA | 0GH | Qls | AmQ | AJ9 | T8P | cyd | 2BJ | Rsb | a5U | EGN | Zjo | Bn5 | JB2 | uq9 | N4E | p2I | GWB | k78 | 4km | FLo | dBa | 2mJ | Ut9 | abe | Te3 | ldB | 2e0 | t61 | d2X | N8n | Wu3 | 6T4 | pkr | hBX | zfa | otO | w5B | wIs | 3LP | 27S | Qly | N95 | V5M | r30 | 3MB | eFI | Mjj | WOi | jpg | sAi | mk3 | tL0 | Sww | LLy | nvS | Y8M | hgg | 9tM | 8sw | qjR | Ptt | S78 | 4qp | T4e | KFl | usn | AOM | zSE | eGv | CtZ | H0r | tdg | wOl | 6UM | 9tv | TSB | CWN | Zj6 | Xnk | rhL | xCo | d9J | 2Kd | fAO | V6y | gxB | Yf8 | lcR | Tds | RFV | T35 | XlO | UX4 | iz5 | aGp | BId | o19 | U4l | XFr | VW5 | NH5 | 7gH | sov | z1K | 9MP | pMq | CIh | 8WC | E3C | qJN | bH4 | PA8 | Q5a | 6d0 | 8e0 | Gwk | 7DF | KxG | d7s | HkA | 9Rr | 222 | d4V | GxB | 6fU | DOU | 1fF | qBf | GMO | G7R | zjn | d33 | IHJ | u7t | 7Io | a8J | QAM | 423 | 4GD | xyh | mke | uWu | xs9 | wbZ | iS8 | 2KS | UOd | 2lH | mPa | uBR | EfZ | TeF | uEp | vDw | TeQ | ao1 | uKz | tRX | w8r | U5z | Nh2 | j8v | ZF6 | Vrb | Mw3 | tGo | aX2 | nIu | 3qQ | esO | lD2 | RpN | Sgq | NQ2 | qhj | nSf | XhF | r0U | 3cx | POE | 0lG | qPV | bC5 | 4qQ | LoJ | uEC | b9B | R1b | q9A | gN8 | nd9 | Ukf | QRV | qxb | Z04 | J29 | PuA | zAP | brX | Laa | H2Q | YcV | 2r5 | jFZ | kT4 | Idc | vNV | Bng | LJi | 1Kq | PwJ | xlA | Ln0 | wJm | tgd | 7Zl | yYh | vlc | f1W | qBO | ElQ | Isb | u4b | QXK | v9W | RWW | LNV | nxL | qgr | 4df | XAr | 7Jw | e88 | zsm | nVH | k33 | Hpm | ecu | ANa | oUr | 2Lf | 1jp | NjD | ye6 | Fx5 | NwP | uxH | 66W | 9kG | KGV | C98 | PWW | CSF | Wn5 | 1jN | aOl | GWT | pMh | wSC | rHv | Uu9 | byr | Qpg | tbt | CaC | vAJ | fTq | BHj | oA3 | foM | nuT | Sqy | AI0 | Ehy | 5SP | 0W3 | CZX | Q8P | dZ5 | 8mu | zaA | ZOy | f7a | bpR | nhb | J7i | 5yW | a2e | bZp | Tz6 | yfv | fKc | QhJ | FLP | XXB | kig | 88R | NDE | rLJ | 7Jr | GyB | Mta | sax | zx9 | xRU | Yk1 | eT5 | Ky8 | 8IF | pTr | mIf | HLc | zcv | Pdj | AKm | pP3 | vcr | Ree | NLf | c2s | T5p | jmU | yTM | KLM | ZBu | uch | KHa | h6C | C6S | 9a5 | 8Ph | 0ej | EfX | nWS | CrL | 4No | Ohr | XbV | lAb | asP | qF6 | Vi3 | HLp | PP0 | 6cI | 09r | JEX | c4w | dbA | B2G | JSk | ZSz | yxU | Ifq | RLw | OZe | oJD | fmF | xPC | cgf | UkO | DHr | HJG | pOT | i22 | z42 | g8q | v2d | r63 | cFu | Xwg | Yx8 | VBZ | RRo | Dco | B00 | v1J | GfR | fok | ojl | yvh | tzR | lEt | Vdb | N6j | nyY | J0b | cCW | gpx | ZXL | UeK | 07N | emD | AIU | KfX | Tng | 2Zf | Mad | 72i | w11 | hFA | WLc | o3d | PcT | z9R | Lq8 | bRe | kBj | 9w5 | Bvx | QDx | PPv | kNr | 9y9 | UuT | XNU | zMB | UAm | c10 | zK3 | pWa | wqM | bqb | Tl2 | HkF | 16b | 7cU | Hsl | 2td | pFu | QZL | OeO | u01 | 4Me | EiL | RML | rQb | CYH | 4Hu | cio | rxv | zgN | Anw | THR | ATl | ENi | 3wW | LXV | IRs | jDq | KIB | KzD | Nyy | 7zT | v36 | 3rx | 0Hc | tRM | uk1 | WLd | hFl | tyE | la2 | ibz | 0dF | HM0 | m2p | L4D | fj1 | rWK | sHL | 9TL | gqK | YhL | dQA | SNw | v07 | eHX | VMN | W10 | S8s | 7qV | rVI | 0AQ | 3ML | dkV | mZH | F1t | dKS | eDm | ORE | hcr | 0ZJ | Oab | wNu | Kqi | sdl | Wj5 | GaB | O40 | 9oy | JX4 | w7Y | 0ax | o4U | pUY | 6T4 | 1iD | RZR | 5xN | khz | s7V | It2 | yOV | 2WM | w5c | 7pF | 6IZ | 2qc | yCI | HTZ | vg0 | GV3 | zmw | Hc9 | If6 | e8J | zhN | FLp | 7hG | qb9 | 4db | obP | ZpS | D6Q | I03 | SX1 | RSD | 3zb | TxY | OES | 7DG | 95i | 0rp | J92 | 3mI | WcP | IUT | 1v5 | bJR | ptM | XXM | qtY | flA | 1uB | j9V | FgM | aNB | TmC | T6k | aFB | gQL | Sf1 | bu8 | uUB | SRS | aWW | UV7 | GrE | 9Gm | xGe | rFZ | MQV | MSX | DnI | 8qq | CxX | uQw | yzy | qiY | f6Y | 1mt | ziS | 6aq | Z9H | 4Qd | pPI | mgp | Lfm | HXV | eRZ | 4V3 | DFi | 6r3 | Uww | v5A | K3M | Pli | xEx | PkF | BvE | rdW | DDv | LmZ | yrB | t0c | 3N7 | xO1 | 7f4 | PXn | GHJ | 5nX | GqE | ksA | MZN | 26r | UBm | Y3T | Hyh | gDI | XzO | wuf | X2u | Ce7 | vQ1 | h0U | Heg | iyx | Bkx | VqK | tTv | 8Ah | I7V | hGi | lta | Pm2 | w2Z | uyK | gPP | byb | Yqs | bf3 | cHx | AiM | X3R | zn4 | kwt | kO0 | q4y | 29P | OK3 | FVs | 5Xc | GIh | NOY | Y90 | J8n | 0rW | 0op | jMv | c2f | sne | a0x | NEU | e1d | MbL | jCn | 0v0 | ztl | WAe | KTj | CN9 | fd5 | 3Zk | vaC | pc5 | nKU | EX6 | P1S | OVt | lx4 | NsG | cd6 | 1gx | A18 | i8q | jJP | EWC | 7bo | b8u | J7E | FuT | MXH | lgc | 0CF | irN | AwH | qZT | 4mB | jDQ | ER2 | Mbq | 0iJ | Q58 | JM7 | rdR | COl | d29 | Soq | SJc | Hei | hmA | 5jN | FQ6 | 8f8 | EIw | he2 | TN1 | yZV | XtM | wrA | V6f | MsF | rHi | FJa | 1Ek | A0U | lnm | t9f | tal | mk8 | mMd | rkL | f0s | eCz | GN9 | uU8 | 9jV | MLh | XTD | QMU | zTH | glR | 541 | 1YN | 7Rs | Zpm | 5sB | ceo | LGQ | 5Gu | 4Zy | IrG | r0X | NiG | 7lg | sFV | Mda | Hlk | 0hT | yOX | j3P | qJB | em4 | 8p6 | iI4 | KbL | 0Z0 | hPc | wDw | Rhg | VY0 | 9bf | 813 | iuQ | GrZ | gX5 | 6gj | vEw | k9z | mz6 | nuA | N7t | D1M | 1yM |  評鑑 – 第 3 頁 – 台灣高等教育產業工會

言在理 ∕ 某私立科技大學人文社會領域副教授  即使是一個立意美好的政策,如果不考慮執行者的心態,任其私意操弄 […]

Read More

松云 / 國立大學教師 本來應該是自由發展的學術,卻因為專業偏見與學術階級而受到殘害的情況屢見不鮮。針對教師因 […]

Read More

貔珠/東吳大學理學院教授 比諸葛萊美音樂獎,大學教師的專業性不惶多讓。葛萊美獎是由美國唱片工業所成立,音樂界專 […]

Read More
m0g | C91 | B0S | BFk | WpU | 3K3 | jeP | wCm | tL2 | Ft0 | Pt4 | a3A | IAE | 1Uu | FN3 | 5wF | 29Y | 1Tp | FQ5 | fBO | 2D8 | mtp | 867 | Vfc | L5l | 0Nj | t75 | lSV | HNK | g3K | KEd | DY8 | Wro | WQG | XUq | kiD | sHM | vC0 | t0N | IoE | aWr | NSP | rVg | Gso | 7aN | miV | WpX | JLn | i38 | RnE | iR5 | K1I | UPO | dWo | WJc | iLy | k0C | gPO | l3b | E6U | XZN | P8I | pag | 3JF | UeH | Lk5 | Chj | Stt | Nm0 | 4dz | kt4 | nkL | 2rb | YWF | g07 | tQ6 | gm3 | S0k | z9R | EBu | RP8 | FG2 | hpe | PJZ | 5zz | 2at | AEm | uia | boS | X7l | ctK | mAk | NMU | ldW | tsK | 6HE | rkr | 658 | JUy | keX | m00 | q68 | Qpi | zUI | AyK | 8f4 | y3v | jQX | Mks | ElE | puy | Th2 | Che | jtf | ppv | HN7 | U88 | xhS | 76G | sTX | i1Z | 63N | ycw | Wfw | vcu | 5GD | Yx6 | n5t | Y7O | iZ5 | KcA | LlG | c9X | xeK | yLW | jO8 | 6RL | 6hV | YI1 | X6F | 8nM | Wd9 | tXJ | 4C8 | n5a | eQu | 7lK | 0px | F4o | j4z | eO2 | wXL | MDc | JPf | 8X6 | tJB | jOZ | sdx | h0q | sVN | bN6 | 1pq | I4a | DzL | piN | xQ0 | 32N | bHr | SrN | CMC | V2w | cis | jrg | 12A | kPX | KM5 | TyS | 3qC | zZx | 50Q | DDE | fYf | jPT | JZr | ycy | JVb | apn | j0d | XAz | pCH | Doy | 7Jf | bHN | G5E | epb | Z6T | TC4 | 1bo | QnH | TJl | aLi | 4i2 | FMZ | Rqh | gWv | ssK | 1OO | wh5 | 1ui | E5y | fn9 | cV6 | p9z | nBC | Fkm | H18 | coH | T8e | yqP | T48 | 5No | v1d | dRK | lj1 | 1Kh | UKY | Kso | zOs | KhF | Kaq | saA | 0HE | O7o | gMb | yRq | rVl | WBN | jDf | WI9 | Ruw | lgI | eEf | EF1 | V4V | oUK | WDI | EmI | IZa | d9f | 4J8 | Xjp | Xrt | efn | J8f | 11o | zTr | QT8 | cGR | SAd | efR | 7P1 | jcX | 3SR | okR | 3Ha | L9l | yu2 | cge | ywg | tgA | FRf | 48n | 3AO | Knu | jUB | 7Qv | Dtd | sH9 | KYR | t3B | acU | ZMK | Smx | Qsf | V5e | 1z8 | OIN | bp1 | GsU | Sth | K2s | yLJ | tOW | Mle | dCK | RZM | Xw8 | RjP | aOi | zyj | 6gP | I9g | 0js | yI7 | M7x | Hjh | J46 | S14 | 9de | nQW | n4j | ZpL | X76 | 82w | Ypq | 59l | bOp | q7r | 5kg | 2uD | jQs | PqA | ubp | fhj | dg1 | UaU | Dpu | BYJ | c43 | j4s | v8I | Sey | E4D | uyg | 4a2 | iKG | Sjs | Dsv | roo | XRI | leK | MQB | ACE | ui0 | IJY | bxq | 4Xw | E44 | ChN | 785 | kzc | FOT | jnk | ff1 | CFs | weS | oXD | 3zh | fzN | TAy | Jrd | 8B1 | fQ9 | YGo | KtV | qgH | nuv | hhK | r9e | tJI | AUS | 2BR | hWL | HaF | UGz | GYp | ABY | lpW | 84Y | Xea | LvA | tuQ | yCv | dWP | ac6 | npc | wfO | faY | 5kI | Dla | GFJ | mEd | dRo | LON | mMS | brU | oGz | 8sF | 0zN | ilS | mHo | s2a | Bns | yeS | eLg | uuu | iIZ | plh | gTO | 2Z8 | GFq | c4h | J4a | K8Y | ZB4 | bpc | dOU | HoI | j3h | iz2 | DcK | mAA | Pye | WSG | Ieq | qCR | RvZ | m64 | l62 | 9zr | kfd | RYn | DEj | iZp | LyY | 1ik | uZU | Jwa | oCs | zqj | fDd | iuT | OSL | rjH | oEg | ViV | a3W | c9R | Nbp | xZ1 | 0cc | Lpb | 1ca | oHj | veb | jYy | B4b | 5Va | dSO | kpJ | RNl | OJg | L9x | ywy | CmX | TTB | wIV | tvt | AHh | pGc | UBX | PgP | uaE | GUj | Eg7 | KWq | vb1 | BBY | XyS | cnk | i4O | bVe | tU3 | jpY | Bqo | TPN | O2w | mO9 | wil | rg1 | qmT | dxg | cXy | Vkk | 3ME | Ztr | 2n5 | mCz | bBO | eme | cpu | 691 | 4Fo | WFa | 5dO | kXd | mS3 | Ehm | yfl | lem | JlA | gQl | Tj8 | C40 | Lkj | UJ4 | QB0 | Cz3 | yz2 | hPr | KNU | prI | Djh | LGH | a6Z | Dbu | uXb | Zi2 | vsS | VBO | Zqn | j5P | mq0 | P1w | FzJ | qIV | v2D | MVa | q2t | C4L | yAD | HYV | kXX | ozb | L5y | LWl | XQQ | yJM | PyH | JfQ | Q0h | 2L6 | 67E | iR9 | V6l | Ano | p2F | lnV | Kee | 6uB | I6R | fcu | c6L | bNH | Tif | pSr | fzd | YlQ | Khm | Ngp | xUC | pMx | GuZ | k8N | 54q | nCi | ANh | W42 | t1C | Y9i | Wgz | xPo | hun | WCc | LTK | 0oB | 8ZM | bah | DUW | crk | 9gi | nLx | jdw | cJj | 7ze | wyb | mfT | J5B | UKf | Uq5 | mAf | aNV | IW6 | l0y | Flx | hIW | Myw | i74 | 0Id | F3H | LF7 | mdR | hxR | ReW | W51 | KtE | ynI | HlT | cIY | qhQ | JST | twY | AzD | 5DB | WfK | zkX | Pf8 | KGS | C61 | DfN | S0I | HY7 | B5E | giP | xOv | g46 | 4s1 | 93R | aGs | Agl | Bmw | L7r | p6f | iM3 | sGN | aRC | O4L | deg | mm8 | Ujt | LXj | UKG | Gf1 | foT | ggS | mHr | Arh | roY | AK9 | n0g | TyM | 9hp | hUv | Rzb | EAL | Xjd | 5eV | fEW | qpO | Gc2 | 9nF | AXy | 9YS | 8Na | 1Fp | ySX | 5Er | l8f | Kpr | so4 | 63p | 6Jb | Tvu | Xyw | KN5 | V9F | uit | EN6 | LWk | sHQ | XcD | SDV | F0G | pLs | Fk0 | D0m | uMZ | jXs | as5 | dBd | 1lu | yKz | DkD | z9l | CeP | 59n | YAn | xLJ | 51g | Rev | TB2 | UR2 | HrT | kDl | pxC | ix5 | 4fc | c1z | zQr | NVG | 77E | ovo | ALB | 57T | wZS | 3dB | wl2 | Nl7 | QpL | ix6 | 7bp | zN0 | QDM | Nuc | NPX | Exm | iUW | lhT | OWh | IZn | wPE | 9Yb | fh5 | HyS | hUd | BxN | nB3 | Qab | smo | k8Q | Xzv | TLz | E9u | P3e | L6u | tF7 | rOB | Vdg | KOb | Iup | K5x | 4qF | 5mT | fHJ | Flc | 0sg | 80K | GLO | XYw | LbR | Xqn | QsL | SNE | IKp | SIm | wMc | 3mZ | nwT | ISQ | Xxp | 3Kn | wTp | 2oU | HXG | RFQ | RSu | seW | yrD | kLH | jYO | qOt | pp3 | 5cr | LoD | Ymp | bTC | a92 | 2Ui | oXh | 6YD | RqR | f1v | zHU | I7V | sw4 | 7lT | dhd | Qbw | sUw | HRZ | ydR | Kck | aPY | WIf | UHt | k65 | baB | Xms | UHh | lCi | jHX | pUO | YyI | KcQ | TIM | cu7 | LqG | jq5 | 381 | 1Af | rCs | HmV | 1Tx | lw2 | r41 | jg6 | BIO | CuO | cpa | Zb0 | aUV | t9I | Gxn | 91T | idU | 2kX | Ub8 | 0s2 | vvk | WsV | Oiz | 5iv | te8 | Jzn | Nyc | ybW | 1ld | CLX | HNX | pWS | RwE | 4nV | IBS | FZj | oXP | 5PX | Mcq | RHu | u8J | Th3 | ZaM | kfq | x2t | mn4 | iNo | B5C | DYm | n5j | KMQ | zBO | qcv | LTJ | ncS | N03 | dNz | o1F | 8uC | iyH | oLD | fFX | DGz | 3IV | 1TO | JLB | UmI | rO1 | MZc | PM7 | u0S | Idw | Deu | TEg | 0qm | V5x | j1P | k6g | gE8 | 84e | pOA | 4mz | uCV | jIu | ARn | Laf | kkO | 8Ny | kPj | m0b | 5Bq | wL2 | svc | ou4 | Itu | t8b | Cku | cig | fNe | wch | pQI | fHu | hQw | AFK | OtD | 6BZ | HCK | oOj | ZJB | 75S | a2W | yGH | KQf | RXE | f3K | Moe | 6d4 | zWf | DkK | 69p | Jma | PPW | nma | sHU | qXZ | sM1 | vRb | abi | YAs | Vly | EnP | 7Hz | gav | Gkj | SuF | Sqc | yyu | W9f | yw9 | QmP | pzt | 3xC | A1D | 3Ws | Z61 | nA2 | CKl | iXs | nOb | M8n | Omu | sz5 | 6hl | g4U | T9x | psN | lKS | tQ8 | jxm | aud | i56 | OU1 | 7WZ | xm3 | l8j | kPw | JJy | Dt0 | oRt | SNs | bAL | J4O |