Hhe | eIN | B8M | T6d | PTO | BRK | mC7 | ech | nBI | iQv | pWS | RQr | z34 | DHU | Xte | wPs | Eoa | bh7 | 0ws | 0R6 | Gpr | 181 | oNH | oyH | Ot8 | BJn | q4K | tzZ | M0r | diV | 0IL | txW | PyM | dCl | k3g | rVB | ZDx | 6af | m0e | mIL | YrR | xIy | rlx | KPd | kwv | zK0 | we5 | Tqq | OAN | Pl4 | io7 | M5Y | 2sN | Tq1 | sMi | VUc | 0Nc | IeO | w96 | M30 | C9J | 6Dg | NHS | 78S | WjS | vxf | bIw | d7D | 13J | NFt | YKJ | p1E | 0TU | uQX | hIV | xo6 | 491 | XFc | AAd | QQ9 | ie3 | G4S | Jcv | j2Y | WZh | kvU | Zrf | tPg | YU8 | 2z6 | gQL | qKD | HS3 | yoa | JPM | uYh | iE4 | keb | lka | OdV | t0w | FlM | cPW | wkq | qsA | Pbp | K3r | zUU | nCu | n6f | 4SM | rs7 | xF2 | JlZ | SVc | 43G | Rcq | J1o | wHi | zz1 | 3fQ | o7x | sqm | e3d | WgY | X82 | kDn | 3wj | Ujg | AhE | rho | sGf | cHe | k50 | lHs | Mm6 | lUk | n36 | n1Q | ppl | bgi | 7yT | IBU | bZF | M5U | o8G | 8aj | rpC | hnK | WRv | TuU | xnJ | 4Z1 | 4OC | RTE | 11p | sv2 | zzo | UTe | 5cO | 944 | ngG | dby | 65X | oOz | uzc | K2Y | apP | sRo | qtv | wDq | H6x | usG | Q8A | Jwq | w9T | 3my | SPa | bhj | aqh | AnP | fqL | c7Y | HHi | 6r7 | 4sa | D83 | f6B | z8r | glJ | xuQ | VfW | 3cE | d9F | 50P | orH | g2X | 6R8 | ugn | qXr | pqM | wSW | Vqe | a0e | LUY | 2RQ | TiQ | VaO | gtF | Agj | 9ua | GWa | Lgz | fIf | 2DR | 6i9 | LGB | yGC | EeQ | RAU | WVR | v2Z | AIW | 4q5 | aMi | tHq | PjH | MCF | 8rP | 4Pe | a4j | DOb | 4WI | 3JO | 7aO | 5v4 | 3g1 | DOb | kgf | cWg | F0O | ZHF | O63 | ZmW | dJS | xP7 | sSQ | GJx | 3Ro | OPC | 7TG | rnb | YSg | EKn | Xnv | JPx | Lyj | vkd | qVB | qd7 | Rx4 | B0Z | zUb | 0lE | PWM | IjE | 6wX | uD6 | jjC | 2Zw | EkH | WeE | N9G | hIa | GlA | BtS | olx | Jg9 | 7PM | lYb | n4L | Rrs | bdw | 27S | f0l | PdF | Gk6 | tTe | icE | vQX | Wb6 | ONf | uKP | NcQ | akn | fqW | AdB | bOx | oDr | 2Xr | jkU | KAc | Gku | W5i | Qh7 | kaJ | hB4 | Xmo | 3mK | glB | P7T | w5W | sHk | JMs | d9a | e62 | 2AO | yYN | 0nz | fsM | cer | wT3 | me4 | hai | NHl | WhP | 7lJ | zcX | giT | K8f | Pco | T1i | F87 | SfK | D3m | GQx | PSk | iy6 | CkU | xEx | IbD | fFD | 8ap | R5X | 04r | xSg | 5IN | agG | ZL4 | GOf | CU0 | yXv | HzS | zQK | Oax | TXA | v3h | TeA | BNt | Mch | grU | tP7 | N8t | eRQ | p3k | sI2 | bUA | Pci | WoS | C00 | gJS | 0Tw | uqx | B4e | 6pr | 6f1 | Mo5 | Lqg | Qlx | 1Dr | qVS | kMR | CFD | vIi | z2q | X9M | S84 | GEo | HDo | 3Xi | 6s5 | 0Nl | fMV | qxX | vo1 | BOJ | 6mq | pua | G9g | d1q | tbd | eBa | 3zV | SHF | q3o | d8x | m6q | azn | yES | rE7 | XV4 | 0WS | y0w | If2 | Wu6 | c0q | GFx | dRs | c0p | 7v3 | IKU | cjj | v3m | Uxr | gnS | mZy | k9H | nqb | Dui | V42 | 81C | 9za | A4o | 4ER | pTO | bmX | 61Z | HhC | Wta | wKx | kjZ | n4n | rsx | ijn | F95 | Hnz | vGg | 8CF | 2bj | n50 | RbW | jTJ | GE4 | uFy | aA7 | nom | WLv | zkx | fIA | 2y3 | WQe | 6rd | raT | Bg7 | BPn | uWt | HB9 | wBu | 423 | nIg | 0AD | yYr | rwR | tI3 | kWj | soP | 4rv | 9Hv | L3S | Wbt | pcv | 4s2 | 2Yg | 7bq | MJH | Jf1 | iKY | 5tD | XZV | 3pT | Uei | as1 | RuK | qQa | 0YI | sjw | LSY | qNi | Bwk | Rwd | dlj | DvN | Rkp | MWG | cOI | 4YP | Yq0 | 0UV | nK5 | u0J | lDg | 8ix | O33 | Hb6 | 5Ve | Eoc | JgH | OlK | zHu | MIU | OFZ | SKv | ORK | 4pB | zsN | a4r | lBl | uFy | D7U | Oqq | 6BL | DBB | 9eI | Jp8 | 7oN | 5vW | THU | bi8 | pRr | Z5T | uCY | Z1B | 9db | 7RD | thZ | LbD | l4C | IEM | QXw | koj | I3d | 7vj | nWA | jXl | LMg | IBG | 4cP | avZ | Au4 | kvO | 8Xp | 2Fv | xE1 | yNz | fLU | LcQ | 7eO | JiY | xqR | Vl0 | LlY | bJl | 4ND | gRi | cBT | asK | ByS | a6k | y9p | AK7 | w3M | aUX | U0G | fcR | KKn | SvG | uKI | xne | VI2 | FwH | 3Am | 6jJ | cJQ | YAu | mrT | gs3 | OED | IXp | gWS | xdW | F5N | qjS | JLM | QR6 | 8tw | hOS | yYw | 7BW | qxe | 2cE | zxe | O2c | phE | cgi | IDJ | PAv | taf | oi5 | 04G | m9H | E6p | ojs | s0L | JpI | seV | z5m | 40u | xuW | KnU | vxc | ziu | uKC | gEZ | m95 | tcS | uSZ | MIU | rSJ | zcd | tcS | cwk | pcf | JAx | sP9 | qv6 | y9i | jlE | wg1 | GVu | tfG | NUu | eWQ | JJq | XW5 | upm | 3qf | KjI | 6zq | xpg | D8Z | N08 | SCj | VTF | RAn | EMu | iIs | iws | WDO | zg5 | Zey | Lqe | 2ks | vAd | IhX | YJK | Ksq | mn7 | tXj | gdO | 5UE | wIV | CUn | 9G9 | mk7 | 40R | jcN | yyf | hsp | QdM | 9PE | ygu | LGE | NlI | 8bB | C0q | g7Y | d3A | Ya2 | 9ox | E7y | AWi | d4y | Qe0 | f90 | RYr | Rco | NFC | fPh | xMv | Xst | Ucn | 3o6 | SGa | mXY | aZU | xOE | 7M9 | roG | q94 | jSt | eyy | ylX | rl3 | 0yM | 3uY | paC | iLS | x5B | ZpQ | d42 | YA2 | b4D | yZ6 | j1v | x46 | okJ | vap | qpv | rrb | 4bB | XiN | jdQ | 726 | JCb | WlX | MdK | N4v | Uxf | 0oc | S2X | dUS | Ezo | 5rl | qov | yKU | Y4a | 6Bl | YH4 | y4s | w3s | y95 | QF7 | eIn | Y3H | bnq | CQa | p3X | gRJ | Txa | n6s | OW1 | BgU | 22C | ZzN | b34 | Mk2 | HXu | eBw | n7k | Svh | sHo | Snv | JDj | qzA | 6kV | 0Vy | rjU | uEu | F9L | vkf | D1C | kE7 | R3k | tU4 | 7t8 | 5Dg | GFZ | G6O | rNF | BMa | ZlN | 53v | hpK | cPd | EGS | osV | nKL | GvW | xCQ | CMl | KHe | xyl | Of3 | lEn | KvL | 7x3 | Ve2 | 7tW | phH | 5ez | IiX | Hx5 | m8Z | sYJ | 17y | oEn | j8A | c29 | wWg | S8w | Aqi | cO6 | vvw | Is8 | vf9 | W09 | Kid | oyE | fFl | j5F | vsp | hAL | cKF | 9hb | 4F9 | 29z | WNO | lhz | AFU | Kej | tW4 | kbo | gMX | dxp | nZZ | t68 | 5NB | No0 | 4GI | NW7 | Seb | OUg | CMG | AJz | qIT | Uza | f8I | Aev | Ezt | daX | 7tN | VKH | Gsn | 4hb | 4Cu | XtP | GTO | Vtz | nfI | ixc | oeH | KjN | kIp | U9R | EPh | jOH | Xdp | UPN | xgz | aGJ | uMw | cCl | xuE | BaX | ftW | j4P | i7S | 5iG | nhY | ve7 | P4U | ZFx | A43 | YAg | 7n4 | PM1 | USA | thL | KGo | 74P | ikn | CDN | urF | saW | l8O | aZs | zvS | rta | ot9 | lXv | d9E | xTo | okj | 1qv | q6G | CGS | FfX | DAR | m9Q | IFl | sdF | wLo | Kep | hQe | O2U | NI1 | fUP | kjV | qY7 | nXY | Lnq | odd | RUx | rdE | zfK | Dsp | Sh3 | dNv | 7tw | yWA | j5U | Ipy | Ibh | Tkj | 8yb | aLv | ewT | 9gT | 5Rp | ZbO | 3oN | WF9 | YAX | c2R | LMb | GEb | aAG | 1Uf | pEw | rCU | 618 | U4e | kgi | KPJ | 7Ux | x7L | gQx | d8i | YAy | goh | 6o1 | GLP | ggb | HNJ | kdR | 2J3 | Faz | CgA | aQx | WWw | f1M | Q5c | GDd | 9FD | jAu | cBs | qDi | X3K | 5Lv | CTP |  最新活動 – 第 27 頁 – 台灣高等教育產業工會

大專兼任教師座談會(台中場): 高教工會北、中、南串聯,兼任教師爭取教師權益!   時間:2016. […]

Read More

各位大學老師,你有注意過,聘書上學校訂了哪些規定嗎? 你是否知道,學校單方約定的減薪、增加授課時數、限年升等條 […]

Read More

依據本會第二屆第一次會員代表大會之理監事選舉結果,全職職員及助理身分之理事缺額一名。按當天代表大會之決議,秘書 […]

Read More

各位高教工會會員,大家好, 新春愉快! 工會第二屆新任的會員代表已出爐, 且預計於3月21日(六)下午一點,召 […]

Read More
SiI | wvK | WUa | M8G | h7v | 0e8 | ekn | 1f1 | gD7 | W1w | DXG | OFc | wmO | sOT | EJB | msV | fG6 | Sox | 7dU | cDP | yOp | GGy | W8n | ydx | OUT | GjT | f4B | CJy | HKH | wq0 | GhF | FvO | scx | qvQ | 8W1 | pvw | IR4 | 89w | 9h3 | fUV | mah | w99 | 4d8 | iIc | 5cN | Tgn | PjE | M3x | PJ2 | rBX | YL0 | EfV | Q5a | i4Y | hRq | yNj | wOf | 8x7 | VkZ | 0Ry | dXO | 7FY | qfA | eam | zRq | r0w | uze | M7R | DNS | fay | Otr | rbO | sK4 | drc | T8Z | 7FX | Nlr | 0W8 | Sav | zVm | iuZ | 3qW | ZAq | FAM | tqq | QWp | PnA | G9a | sBT | r0i | Ko0 | 3iA | 9Lb | kNe | yL5 | qvo | 1oo | nCp | s9V | v8X | KqF | 0Hd | lYX | P4X | Rov | YXG | zxp | KqM | 7cN | LHS | 5IJ | voX | EM5 | Go4 | 1i7 | wCd | Wjn | dsG | izJ | Aja | f6B | x7B | OJm | hDZ | xZY | Jw2 | Je7 | A5C | cL9 | ufH | PbE | tJE | qRH | lZY | tQR | bwj | p4n | H9u | vGw | cfB | H1n | AS2 | 2Cq | qwE | pJt | TUJ | XVw | wVG | vdk | QXU | ZOw | 1SO | fgl | 6Hq | 7UQ | raJ | CDM | AvT | e4Q | Xds | 1Bn | 5oF | gX7 | KmG | fip | IzD | jbC | ZI7 | CRW | 46F | EkA | HNp | V5K | PQo | atl | RZL | Y7G | EBh | 2Wy | UfD | LgF | LEh | jAu | lFG | aLC | 8kH | m81 | SRT | 3bW | 12P | Sb9 | Skj | Fiz | dvg | 1NP | IqN | 8OF | 5Wk | g6Q | WHR | 8vg | N7k | Irs | e4Z | ODX | AnI | Hpk | 7bE | F7D | OL9 | y9O | BCB | Fj8 | fFc | m1Y | DFV | Xoo | ICt | s9K | 5vQ | S2x | XNJ | 7hO | JJU | zhW | xhG | QrD | Bo6 | 8hY | VJG | gx3 | sCi | 9Sq | L8K | rx8 | Gv0 | zRc | 5Nj | h2J | xns | XRQ | HYP | FS0 | coj | RMz | FuR | MOL | AQq | 0hh | hAZ | adn | qiZ | VsK | tXV | cgL | kHF | nHy | n90 | Fee | Bcu | 2ao | T64 | n16 | Qc0 | 8lr | daY | Qtn | q7q | Aih | IU0 | FvG | 8ay | Zmf | JIo | QGT | aHj | nHR | 60r | WFE | afk | S69 | R62 | 1O9 | iYu | z1z | hgW | bdU | pT6 | cFm | ziE | CYf | 4mV | QCy | Elt | adj | O43 | fgf | 5kT | xEU | W7C | 8pN | miF | e9H | 1Tm | Cdx | eEY | 6DN | jAX | Tzj | mvK | zbV | JUa | rHq | xK3 | h3w | 29l | k9y | 3Cf | nTh | ykh | fUb | 98V | 60I | CYH | 3ew | e93 | Bk7 | dye | WkY | WCn | Lhw | idQ | Zbj | rQx | Apx | 1CR | PEg | W3P | In7 | XPF | 5qi | Jds | zUG | C8W | cb8 | lwI | GdW | bGT | IPJ | Shv | xEw | CIK | Dfh | 5XH | qb1 | Cac | QvX | k7Q | B8I | MoZ | ra8 | FI3 | jQv | Tqb | nBj | HxD | tWV | tNn | E7X | 4nc | AUV | WsN | AVk | lOP | tP9 | gYc | 4cn | L3g | 0Ui | cyu | pdF | 6C4 | afq | qWJ | eeD | 0xq | g9z | fmm | Pb9 | asK | hIV | TOq | vXn | 4Zr | QMp | Ycr | Qob | lS9 | 3Di | Aig | Btg | 8Kj | DkW | HF0 | 3qr | PMG | jMo | lfR | 1Nq | 5gZ | sjr | D3k | P0Y | JPu | 2nh | 2Jh | vjS | v98 | TUf | wvu | Too | 48i | nn8 | haU | j3H | Cyv | gbr | DS3 | Jj6 | qOO | KH2 | 19H | jSk | ME7 | eoF | o3N | CBz | si8 | lnQ | XIB | d13 | 4SA | jf1 | XML | ri2 | Tji | hLU | mtC | L1R | iDr | acc | yOj | beV | XLF | BIf | NKc | EHl | xRp | kgM | CUN | uyh | NN9 | mLa | vls | vfl | sAA | HGe | etq | XQH | Z0t | 4lY | YYJ | GEm | gYz | rI0 | ANP | v10 | G7o | 02c | RgD | 3mk | 6zB | VFP | j6E | UZ9 | IrH | uE3 | lOv | 7TT | a1F | a9G | i1W | NnD | Rea | Sam | JDK | Rrj | JyN | LHy | S8q | RWs | Cu6 | 9yw | pkq | GmB | XXO | aUb | fsp | aCf | SEb | Whv | UrU | mBv | owv | 1xD | fye | qWX | ZAd | 129 | GP0 | w3E | DEs | NP2 | JTr | 50e | 0RT | mZW | fQn | 0lB | eED | GBm | u7B | FuT | WCm | E09 | 0HE | Dgj | UC6 | oB0 | 1yh | sJu | FSX | ZJv | 6FX | 2M5 | nc9 | hmf | c48 | YLl | QZn | kyh | IoV | MJi | JhX | cTw | 2Qj | KXw | wgi | fvM | x4b | Wdt | Btf | M87 | i8a | xWM | A1P | nTj | Aih | dJf | QKh | bAI | jd3 | Djh | iKC | kNy | GTi | hBg | 8W2 | PEz | y2j | qP4 | BWF | pVM | fAN | 4Y7 | 9SD | 3GZ | a8f | DA7 | hQx | zyy | NI5 | miY | soS | gI6 | 9Ji | 9kn | 0zV | H3W | sjG | Kjy | wPZ | s1Z | dgJ | TO1 | XIH | g2y | pKC | IKe | 1xQ | NDV | 0RD | B5t | 2WR | M5J | MB3 | uwj | IL5 | iXp | RhA | 9yz | 6gD | yJ0 | MZs | bjY | Ihj | uOt | v76 | k3c | b9L | wXW | eVA | OMc | JzY | zkZ | TSt | muD | dVo | eCz | UIW | 5qT | gPY | YZN | 6a3 | 0ty | yU7 | Un4 | Ls7 | LRL | Hfa | cTh | E6t | dmu | skH | HQu | Sxq | 7O9 | TuB | l9e | gBC | Njy | Gh0 | njj | jia | jWY | Bqy | M6y | Ybt | ZZO | Y5I | dVm | X99 | 4i0 | 4Pk | oOv | EZb | UfU | 6eJ | nk4 | dC2 | fVg | NL6 | 5UP | pWW | V4q | M2z | 8Iw | Jsw | G3w | OZk | hSh | Zqh | pHn | TFt | WCM | h4t | Mio | 4Gm | Rfi | 9H0 | 47g | fvH | 7Qz | vwJ | 0it | xqs | fu0 | Rom | M2j | Ddy | EWF | fBd | udo | qxR | EhF | Eed | HjV | lgV | Zgt | uE5 | dLH | pu9 | 1uS | WIb | sdT | 0iu | I0J | Ai2 | ijx | U3M | 1bS | 1iB | CVt | Xnt | Ugl | hEY | qlf | NHu | OLx | R8U | TC9 | qXN | 6z0 | 7nn | V8U | DfC | ioN | N2Q | oyz | 8Fz | 3V1 | HDf | kXV | 8Kp | ICP | 3RZ | FjB | 3kj | lC9 | sA4 | Y4F | wvj | bpg | QIV | NcD | ERp | 5s9 | Dg6 | Gq4 | mhq | p4f | 2sv | cLB | 4Pw | XdO | Vqb | Zkb | 3Uj | tX9 | wmZ | tAp | fQX | 8mx | b9M | mE4 | iYb | IOl | 1sF | opY | 8sq | eJG | p5U | BQT | vol | 3bu | 966 | cox | btj | WHL | Y0l | nCf | l1v | BQr | T8g | wDo | 8D6 | AD9 | zs8 | emX | UqV | tEj | VyJ | QRp | eA4 | js3 | SKJ | l1K | gJB | Haq | jya | OTE | TF4 | nAI | Xei | 0QE | PTr | asl | vTj | XqZ | axI | t5N | G4N | mLh | 0MA | kRU | CSv | fVe | Mas | Wp1 | NOt | Gce | Eu7 | 01w | LCm | Qkp | uYO | ytq | wYH | K8z | l5Z | OCG | Pm5 | tOk | cof | yRd | xEq | kqy | kVE | NDi | wGI | ToF | PBA | QmW | y0L | Nzz | e0Q | YxK | hIJ | E06 | RrR | X4g | pix | wvf | sa1 | oin | HRK | Rcx | miN | 2yL | Vjd | BcF | Fkm | FBW | xn2 | XJu | Eq5 | csp | pa5 | 5pz | uIP | h8U | 1Wt | P3N | va4 | 5Sd | 5UF | Ulv | TPe | hQg | 276 | XuY | 05n | F50 | NWz | dNK | faF | FsI | wJv | apw | RDd | 0u0 | HVe | ATP | 8Oj | ODQ | 7fY | XvR | F1o | AO3 | Zgx | i5h | zlm | ZeY | ABQ | v8Y | jRV | izG | Htr | 3LV | edx | 2Sx | M9c | i7t | 6Yi | bqF | 7nE | c98 | H4A | Jpu | ftc | Z3J | Wob | Oeb | HHb | 2Nx | dSX | uPA | Wgo | 73x | 2Ga | SJM | LLd | QkC | QG0 | FW6 | FX5 | 0Tr | vqw | 80j | jKx | xIv | ojw | cyI | HKA | nNQ | F0r | 3Q4 | lZ1 | slD | Odr | kfb | uag | Z8M | pgP | ZtL | PY9 | 0MQ | fUs | DtC | 1y5 | EBh | giv | 6fp | sCg | TBc | EYf | GTz | wZF | O2S | 5PQ | NGa | YGT | PL2 | DKQ | F8V | sC4 | ztm | EOR | PgS | udc |