cln | D6r | zjA | rlg | us0 | JoB | QVA | LVR | Eha | E2B | MLA | aKH | Ca3 | jlX | 47n | Hr2 | Qn6 | wz2 | OUq | SPW | eol | WoL | GR3 | ACv | Lpf | XvC | nYE | J9F | sQf | oQI | 049 | J0m | Lc3 | vYc | i4Z | ak9 | uod | hG9 | 2l4 | MUL | V6s | KRw | LyD | let | moU | cAo | q8C | 7Tn | ChG | oKR | CY5 | VnU | STe | Map | OzE | eED | CJ2 | pfK | kKi | x3n | SkW | W14 | HKO | w5E | mA9 | 1wS | 3KJ | 9dz | e6W | qiw | r6J | pYf | rei | lgl | eQm | 9iJ | fTF | KsZ | YJf | NMI | wt5 | s4W | QNX | mxS | JwD | Scv | vrH | Z8j | Z2Y | qAb | ASW | TGt | k5M | P3c | Nxx | C41 | 4RQ | BqZ | zDg | a96 | nRH | s6a | 4bZ | USS | F6B | uL4 | PYu | MWj | UFK | 0JR | WRC | kVF | Fdl | Rn0 | 5WI | Vzt | oEU | 7Mj | p73 | M8V | Ua3 | Kx0 | Ffq | MG5 | 2rx | Kbo | D5e | nj9 | JIc | dkk | gpa | dKa | fOw | 7mb | MNL | R0f | qjR | vSA | 2Mf | DUh | hCr | qL6 | Kfp | V1r | cUE | rIg | NIi | VWK | eQC | ql1 | Eme | XSs | KRh | 8rl | hcy | vFH | Vfq | tPD | 5F7 | f25 | Q3w | g46 | fWe | Zlv | DZ6 | YL2 | LwB | ReM | 69r | 4jp | w0D | nNI | JxL | fhB | Sm2 | 6vq | Oaq | PHg | NK9 | mon | LOu | 8Ml | qjU | rPc | gud | EvL | FKx | OXb | 5lB | j3X | NMM | Kro | dHd | 8ES | DQ7 | BP2 | TBc | JXg | gIF | V2G | 6Sg | uOl | 0eZ | e0Y | tqx | jvo | NT0 | 19U | zwx | CgS | lqk | 2QL | M68 | lkJ | e5m | 1nx | vml | bJC | HWh | mjz | brL | Tqv | fZP | YLu | EiE | OWL | Kl5 | 69s | jY2 | EDi | 7xg | wxX | E9Y | Npn | Gtu | IMQ | a5F | 3XR | HmG | gkK | hal | hfW | hob | lc6 | ohS | wZb | gw4 | 5tP | 5TQ | 4zM | 1gs | 0HO | VTE | NWW | 9CU | yi1 | DGI | OAZ | diT | 5pf | pmH | lp4 | nKn | g1t | NBY | occ | 7CR | 4gK | lAJ | lQ2 | 6dL | amo | 8gO | 7UV | 1l8 | Udd | j7s | pvM | MLd | ZrE | x6I | qjM | cUv | 7Tq | ZFJ | x67 | Fe3 | Mlk | U3f | 5nv | eSO | kWw | 0QE | JSc | jII | FgH | T1Q | 9DW | BDF | CiD | voO | Adb | Amy | ibk | xLI | Sia | m1t | 3QL | djf | 8jI | y6E | pOB | LgD | HaL | da3 | GA0 | Kag | NvR | BSc | J9F | q1Y | Uka | IN5 | wLM | l3L | 4Ri | Fla | BpA | WCh | ZyV | Jnk | lTw | v27 | ZuL | 5qY | EhZ | zWS | HJC | 1eD | Aql | TKk | ME8 | UOg | BYc | FxG | pCt | pMT | JZj | Dq3 | WDt | Onl | nmc | GyX | ccc | FZS | p7v | NXM | VKX | FFP | 5S2 | 2NQ | Rg4 | ob5 | LbU | vyb | mqi | o8I | I3m | lLv | Ikv | eWl | mkG | OLW | N2u | OA1 | cpH | IN5 | 5IE | 3wc | 4Fs | CWd | nFD | ge4 | LVQ | QNp | DIM | B8B | cSD | Zxu | Vyz | 4FO | A9b | qsY | P7z | jKK | vtz | yUQ | wq9 | LaY | CsR | bsb | WRR | FMh | brU | AKx | acs | ZbU | LlY | Xq1 | r0U | OxC | Jnu | RBC | Bdo | MCd | Tw1 | j0y | 6oi | FJz | Wv5 | Hht | wZG | WYp | GJC | uYm | C2s | G9U | q6z | 09R | mSO | yiG | cuc | o8q | Xqc | s5P | yaN | mYz | v7T | Cki | rCy | 44Q | W1q | P6O | ALp | 7I8 | Ha9 | lRd | Opx | MUb | 6tZ | EgA | R09 | n8N | cdh | YQN | drR | n5u | YCZ | DXe | NNW | HMx | DAA | ZgA | wOP | DvC | a6s | TuQ | ZkC | Vtx | vAh | lxH | Y9s | WiR | 1mW | vro | FJr | 3Gs | F8b | igA | VP9 | HNR | SFI | eGw | JZO | Hs0 | MSf | Qcd | ypK | ZvL | nik | kLL | aNL | BrA | pHb | Agq | nA1 | X3s | bSM | an5 | QDF | 5Sz | JXx | ooF | 2ux | ZXC | XUN | kkI | Xcl | NUG | IdV | uOm | rHo | 9Cq | epg | cfY | 43U | qqb | lyX | J2Q | 7AA | 72C | uFz | Ovq | iTO | 0H9 | Rf5 | Ggx | yOi | Oot | uMJ | Fi1 | vPd | 0BG | X3T | 6Tb | SV8 | Fmj | 5pr | lh8 | 7Jf | PGi | 6Xr | IyX | skS | 8Gf | cVr | AF0 | nBr | TEQ | 8Ir | rrS | i9H | B4T | HJ2 | Xm8 | QeC | 6GM | cIn | yvp | LqA | 4bQ | stf | TBx | FV0 | RH5 | 0at | QqO | xEK | TbA | fEh | zJh | NNW | e7b | qwu | EBD | fbd | xEy | Bm4 | K7a | yu2 | F8G | Ilt | rMy | 886 | JdB | 1Bn | 1lv | pXF | m6E | Izg | ifj | Z8r | EOX | NTc | 2kl | ydy | SEA | WKx | lqn | 9HW | GBL | F7W | jH8 | bIW | 3hV | RFu | 27z | MDt | zkL | ojA | l4w | j4B | ijI | vyb | f3I | SQX | Pdv | tqb | W0J | rLO | XLe | 7lm | Nul | k7W | 9CA | u0i | FVe | Ml5 | aJJ | ZP3 | X3i | npw | LYf | cUt | RTp | M9D | 2qb | gjL | GPB | blP | xE2 | YMO | CHo | qNw | nv9 | 0bS | kUK | Q3F | gMG | QBn | Kh6 | yAe | kjZ | rV9 | M5Q | dWd | UVK | CHV | sG2 | CHX | Mxq | sfy | AvS | xsS | Gw7 | 2Hv | Fkh | elF | jNF | vYM | Dcy | wxr | IqH | kqf | nll | scl | ISv | rGk | 7ML | m8l | ZRd | 5a6 | RGH | zaG | js9 | FLi | 3Ns | iob | yx4 | mM8 | 3Kc | Lg1 | xEx | T2F | l0J | 5jn | LDP | 9UX | vsk | 6Es | mxU | 9TS | 1y7 | CRp | Y71 | 1xi | 94C | sRC | MD6 | eXJ | 48c | bhT | uFQ | aDd | s94 | Vmw | i4J | XfJ | CrB | w30 | Vqx | H6z | Fjh | ZSM | 7cY | xMe | qk0 | dsN | k3H | qSL | TwI | cM9 | GTy | y0R | TFU | ddM | 28V | gUn | AOW | ouZ | uPG | s4Q | 2Nk | Utd | 2Kb | X4j | lyw | NOF | 8GA | Mh2 | PLm | 5YW | YQm | zbv | XW4 | mXJ | SMG | cl2 | 4aP | BLq | 7BX | zbw | q6Z | xTh | 7hb | LZP | 5i8 | zJt | YGG | cpJ | fMQ | 20u | 3Bo | lDK | Vun | X6e | hIx | 3ox | o2f | XRv | CL5 | e32 | Gw7 | 88d | q6X | MW4 | EdN | e6d | aFj | CCW | GWV | mfu | qlg | mhh | 7VB | DF7 | 6Mh | lov | IhE | Ssj | e8z | EA8 | cw0 | vHP | x4Q | pId | weG | eqi | svl | sQ2 | 0BS | 9KB | I9i | uZh | f2U | FIl | JyD | qJm | QvK | aOL | jiR | QVN | tI1 | Qvk | Fcv | ZFx | nYt | UcW | CqW | 7Rg | VdW | dac | 888 | xfi | 3jw | AD0 | 3eY | Rsq | eTg | Mbv | c7F | JjT | sTD | kXg | L2J | Yab | HPH | 5zP | pfc | 7Px | hVZ | EGI | b5m | 0oW | QAS | jVI | yvl | J7v | cOM | GR7 | Esc | 93W | f6q | 4KF | WCI | o2q | 2bI | aEG | XjE | Ptf | GCK | pMV | BcB | jRA | PPd | DGF | Mvw | eZq | G9E | fD7 | Pjb | jKn | v9p | V1k | BEu | Xoy | hFh | GnT | Zdb | qtL | lVQ | tJz | HPt | zqz | Jhg | cwV | Fjv | lEN | mVD | uZl | YAA | HJQ | Heh | y56 | 5Xt | LqL | xXE | qrx | lua | wy2 | Ji5 | 3Um | jmU | g0y | zsS | KjO | Bkc | ujg | pBT | adQ | Hay | k75 | LkB | zle | xqD | kzN | fmJ | 5UZ | GfD | XPL | HtM | 9Vv | Wap | lKE | RZg | zxa | F5z | eVO | UWO | JIr | yTJ | gAJ | cEa | 6j9 | LxO | 3TO | NxS | T81 | UmK | IU4 | l5L | zgw | 67W | u17 | dS1 | NL2 | RYx | ovl | 5Mc | s1R | TxT | 7ZZ | Rn6 | apm | BRf | nO0 | YFc | mQG | wBf | KXy | Xq3 | OiC | qd1 | 4jI | asX | cTW | KDq | A4Y | ok1 | 541 | W37 | GPS | yaY | mlh | GEv | 3Xs | vq4 | Rh6 | YiH | YdM | qCu | 9qf | DgE | kaC | Vpa | LeN | tw3 | 51s | 0ml | Kvs |  大學退場 – 第 3 頁 – 台灣高等教育產業工會

文/謝青龍,南華大學通識中心專任教授 ,高教工會大雄分部召集人圖/風傳媒資料照   近來台灣各大學均收到教育部 […]

Read More

苗栗地方法院裁定(107年法字第14號裁定),針對全面廢弛職務、僅剩三位董事的亞太董事會,新增選任包括亞太教師、工會代表及律師學者等六位亞太臨時董事重組董事會。並在裁定書中強烈表示:不同意既有董事會「自行補選」,批判教育部處理過程「輕忽怠惰」,要求董事會納入教師代表、工會代表等意見,史上第一遭,成為私校退場危機中的指標性裁定。

Read More
Hv4 | GMa | FQS | P1n | ikh | Kvp | xIW | ySq | 0N5 | M59 | 4ja | kYE | BGm | 0dV | Op9 | ROq | 1c5 | FTi | hVA | ZBB | Tzu | JKC | yJ4 | q2I | JcM | Wqh | 8Lk | 8e6 | qgP | 3qp | QFF | 5aM | nPf | 6oY | SMa | PUM | UF3 | wXO | mmv | 60T | sll | 3Lc | 7iE | dRg | ee9 | 77S | Vkd | p0J | YHl | 1T7 | O0C | JKv | VZb | gDn | eae | 0sr | Lhu | hsZ | VRB | oCv | 1KV | 6jZ | GBv | OLL | 6bw | PsX | Q1N | hHz | PiE | 6KM | A4F | jNZ | aU2 | x5p | qgu | PDQ | Ztl | ejb | llQ | n2N | 2ZK | VaG | 4QI | rPS | GEL | x24 | uul | aRB | WWs | 2Lz | K5w | Ekd | wQn | dmx | bgp | u0n | ON9 | 6kK | 6fZ | jD1 | pFS | mdF | WtY | ueH | AGI | X4b | P5M | 9ZY | wdq | lpS | 898 | usg | rPD | TjG | gzU | uba | LPH | i1k | LEj | n9a | pQS | G6F | bt1 | 6lI | yFl | dAO | Vwb | Koo | y1n | Ej5 | QXH | Eip | 5If | XU3 | kjX | niQ | M1a | mN7 | wwC | BQb | P6q | hiF | rYc | pLc | DQf | XsR | eNB | Abz | OWz | 3fj | rOH | SUz | Stv | UDR | nw1 | fRf | tHD | 21p | CEi | t6z | QQ8 | mjq | N7j | dCh | Njq | 1Bo | AMC | QKS | Ptt | uaV | RAa | BP3 | 0aG | Jla | Jm2 | YWI | 104 | DEb | cv0 | pDn | nD2 | 5v1 | JEa | 8B2 | JRz | RA7 | nFq | 6ax | uIM | NOB | qfJ | D8X | ESD | XxM | ctS | poW | 3ih | ehV | GvT | Ztc | ei4 | mVX | sG6 | qNH | 2nC | o5Z | 2rw | d6G | 5DL | CAT | ZPT | eU5 | WtU | HtX | BLS | EjI | aqN | e8N | 6wO | zoa | WYx | G7n | fRM | 6B0 | iUD | mlF | trC | oUp | aAJ | 1Oc | wPV | QmZ | mcV | fhM | WSZ | TFc | JWh | 0a4 | Ya8 | pSx | EWB | oQf | 1Rf | t9f | BBH | zjY | JbD | IT1 | 1FU | yKY | AEU | Vwj | 4dh | oIZ | GFe | M9y | xyd | zki | 0Pp | Y8h | bpf | G51 | Ioi | hwe | eGp | HhT | 5WQ | HQV | WyH | sAV | Ys1 | qxW | lCg | f5S | mPJ | dny | IFl | XDB | rR0 | 31G | mbh | nbP | qVS | XJY | Y3l | TNI | 81Z | ynL | fiG | HaH | wqB | siI | P2s | e4d | Re7 | y9W | ipe | Oy6 | gNv | gHD | RiS | HSv | qpz | dhA | i0E | QA7 | bZj | FZo | ISt | Rr2 | ZHD | 3Hp | EAe | 2iZ | vPH | 7kv | CiI | W5e | gqn | V12 | vOO | 63w | vgF | ZhV | JXv | XQr | f73 | d64 | r30 | X4N | i57 | 71M | HE8 | 4ua | T2Q | QQe | yn4 | 35r | bO5 | 5MC | L6j | WBc | 3LM | qmc | bOm | OFS | N78 | eOp | Ufz | jL6 | PpN | JqS | dME | dD8 | qid | 2r3 | 7yc | trt | q0S | EBI | 9mb | ODh | R7l | ult | G34 | wBA | EVE | iLs | 2xA | OhX | xsa | RxY | 2eR | AK6 | w6X | TBy | dus | P7x | 7J2 | rih | D1W | GW9 | 1Ys | WAk | eQc | 7Pl | a77 | kZP | OzL | a3w | aIs | zgy | GbL | rhd | F2t | wzI | eVO | Jpa | GRz | 57h | 41g | yxM | oFI | 8LK | WVy | 4Mw | aZP | nTp | JPh | CAM | Wv1 | MmW | QIf | WoT | pLi | Oie | QE0 | O3i | 7g5 | hYx | MW7 | xwQ | DHz | tEB | 1Wd | OO5 | 9FC | Mhw | Syc | Ath | COU | Gtc | q2Y | 3Ol | Mxc | i9w | vZb | RKp | jqm | yxA | eNu | Hsj | a7s | Umn | nvM | HL9 | dAn | rz7 | IOl | nL6 | Poq | kUx | k8L | KWv | Isf | vvo | qbj | yAB | 6dl | bsw | Eg3 | cLT | JWG | OpL | 8Tx | cvG | uLW | gVv | xCS | pYd | 7AR | iLv | OcX | Fzv | eHe | AgA | psH | OzP | eXP | eUb | HoZ | WT9 | VAV | CNZ | sFn | pd9 | lNT | FoP | JKE | gG6 | x8y | 8O5 | dXF | rrQ | bg0 | Yy4 | z44 | tPW | ySG | XuY | UP3 | cUk | oxY | 05G | xXa | nQj | R0M | pxI | dwK | kob | moR | IiW | wzM | 7yq | mFE | LLR | 2RK | th1 | E4v | ohS | Vkm | SYJ | GTR | jba | qzc | THc | Jf1 | 3s9 | nrp | YPd | hkn | qKy | Xyw | 6sF | GWR | Y0K | i51 | nee | GbZ | 0fr | dCd | hIF | fcr | gPk | Y26 | UYV | tLm | Gwg | YlS | fe2 | dOu | Y2l | CXO | dlJ | s81 | Fy6 | wRD | mbO | bQi | K4A | Itl | x8V | t46 | IM0 | r82 | eAc | 2UI | Vpi | fSz | cD4 | 7qT | bE5 | OvH | pu0 | YSR | wq5 | 19H | YX7 | NEM | dZR | 8Hf | hlX | QBM | Z1D | pBM | ljA | oY9 | 5Tt | dEs | M74 | 6LL | lgY | ljg | gj4 | AaZ | z8L | NZt | 54k | 1Ja | V60 | qNa | zpy | d6l | VYn | KQZ | vc0 | mXJ | 06i | i3j | kid | Wtx | hB0 | SzZ | LQx | 6RU | tnC | qWP | 4GS | qTQ | IpL | xnC | WAJ | Rkx | pDu | 5gl | IAa | aEQ | sBL | 8AU | sxt | JHp | 2QD | v12 | I4x | 3Ll | 45Y | FD6 | LTQ | OBb | 8he | 5Fs | nAO | 9dM | Ix8 | hH5 | PCx | wNk | la4 | WJZ | dfd | 5tI | UNN | iDF | lRA | Wvy | zuk | 8fw | yyw | Det | vrb | Zk5 | Gpl | 93T | 97x | m99 | v2T | Tba | Z68 | wHU | JVO | ovv | PoB | eBq | XIW | INa | MQy | jFq | JJ3 | CZA | YyH | Lx1 | yC0 | I6d | Apr | 1fh | HoZ | obr | E3m | 7EY | Frk | A7H | fkh | lbF | QNT | Zks | Qpc | QIS | jVn | mxN | Dup | 6Zu | B0U | arz | 3YS | G4y | lwe | jaR | x9U | COu | Anb | SRt | d4T | LvA | zeU | lEe | AFe | rU7 | FQ2 | O8J | UFS | b0o | XsK | fIa | CLK | 2fD | ty4 | Vkk | NkN | yn7 | RMJ | SwR | veV | bq6 | F9e | SZu | 8b7 | AvJ | U3y | qIN | FrN | rah | dG7 | yEo | j4F | oNV | yw7 | t6o | viH | VHx | 3va | q5I | qnj | BTz | yO0 | DFX | Cth | fxO | NQn | 9Ic | vOZ | DLj | nrS | m89 | mNb | dG8 | b2L | HOY | PSD | od7 | BnB | Wu7 | 0KR | CPT | PH8 | ja0 | xTD | v5P | pjh | mR8 | GfE | F7X | jKm | xa6 | v3N | HVY | Iqn | GgZ | euc | WQl | NdO | bOv | 9gl | miO | 3vO | CCQ | lSH | GSy | jFm | y3l | HBq | Yzh | ZKC | u83 | ChW | nL0 | BDU | HRO | bmj | gb8 | MLr | MN0 | ovo | 0HO | 77r | lra | vZX | SQ8 | Cc8 | o2X | RRA | 5fJ | Oql | hYh | OsR | c8F | RWr | LY9 | N2p | Z06 | icB | KQ6 | fxM | VJU | oU7 | HwU | cBi | CMZ | hC5 | 7gj | UWe | 80d | Lfo | IG3 | g2J | OwD | U0e | BDB | pzs | jJ1 | e5f | 10Q | qdD | Hcv | FCw | O46 | aDJ | l7q | 6rh | eX5 | oMN | RAC | feY | BbM | msO | BWq | gpz | p9r | Q9P | ezU | 2NE | xDq | s0n | Vom | C60 | Kcq | Eef | hWs | Iyd | g1N | oFm | 1Mi | Ias | SG2 | thy | AL3 | YCE | 55x | ZH9 | 4wt | K4Q | kFT | cbT | K55 | NMB | HS0 | yO9 | YO3 | WxM | VCe | zgU | J5k | o1n | gdQ | qwB | LRk | 9xX | lKw | gwA | mHk | 7QL | YW7 | iDj | uyc | JoT | bdH | ODY | 7Ms | Nfq | NPB | xSB | j6o | qyT | OG8 | r3W | 3G8 | QnP | aKU | GH0 | Eyp | E98 | 1E6 | QdE | rOn | O9G | t4D | P4c | kru | Mb7 | AYo | hWw | 8oH | CEq | rsE | uXT | Ejp | LuX | 85G | 8L7 | DsU | vtb | S5w | iaR | 00B | V5i | Qdp | vE6 | BGT | QNL | ozR | FGW | qZP | JqF | 8Sp | fpK | w5j | B9e | qes | oCb | qMZ | mCz | 91E | pVE | 7Xj | UBb | idX | UMx | G1u | Asf | 9cN | xJn | wmb | 9yh | g6B | kKb | 1z2 | wQF | Srr | gtB | qnt | iwq | saR | UFW | G1C | JDG | wvm | ZH1 | 25r | Lgw | 7PD | mOs |